Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Národní sportovní agentura – Výzvu 5/2021 Movité investice

hockey-2274221__340
Share Button

Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného movitého majetku a dlouhodobého nehmotného majetku sportovním svazem určeného pro zajištění sportovní přípravy a/nebo sportovních soutěží, zejména v oblasti státní sportovní reprezentace a talentované mládeže.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 6. 2021 v 9:00 hod. do 31. 8. 2021 v 17:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Sportovní svaz (spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů) s celostátní působností.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem výzvy je:
  • a) modernizovat přístrojové vybavení pro přípravu reprezentace a talentů,
  • b) zajistit dostupnost sportu pro osoby se zdravotním postižením,
  • c) zajistit péči o reprezentaci ČR a talentovanou mládež,
  • d) zajištění vybavenosti sportovních organizací pro potřeby reprezentace ČR, talentované mládeže, a ostatních sportovců.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy (prostředků státního rozpočtu) je: 170 000 000 Kč.
 • Zdroji financování akcí v rámci Výzvy jsou:
  • a) státní rozpočet (kapitola 362) až do výše 85 % z celkových způsobilých výdajů,
  • b) vlastní zdroje žadatele nejméně ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Maximální výše dotace na jednu žádost jsou stanovené pomocí kritérií, poměru a výpočtu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel je oprávněn v rámci výzvy podat maximálně 1 (jednu) žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>