Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura — Výzvu 5/2021 Movité investice

Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného movitého majetku a dlouhodobého nehmotného majetku sportovním svazem určeného pro zajištění sportovní přípravy a/nebo sportovních soutěží, zejména v oblasti státní sportovní reprezentace a talentované mládeže.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 6. 2021 v 9:00 hod. do 31. 8. 2021 v 17:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Sportovní svaz (spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů) s celostátní působností.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem výzvy je: 
  • a) modernizovat přístrojové vybavení pro přípravu reprezentace a talentů,
  • b) zajistit dostupnost sportu pro osoby se zdravotním postižením,
  • c) zajistit péči o reprezentaci ČR a talentovanou mládež,
  • d) zajištění vybavenosti sportovních organizací pro potřeby reprezentace ČR, talentované mládeže, a ostatních sportovců.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy (prostředků státního rozpočtu) je: 170 000 000 Kč.
 • Zdroji financování akcí v rámci Výzvy jsou: 
  • a) státní rozpočet (kapitola 362) až do výše 85 % z celkových způsobilých výdajů,
  • b) vlastní zdroje žadatele nejméně ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Maximální výše dotace na jednu žádost jsou stanovené pomocí kritérií, poměru a výpočtu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel je oprávněn v rámci výzvy podat maximálně 1 (jednu) žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru