Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Naše škola – podporu projektů v oblasti zkvalitňování předškolní péče v Kraji Vysočina

shutterstock_156832877.jpg
Share Button

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit odpovídající zázemí pro povinnou školní docházku na území Kraje Vysočina tak, aby odpovídalo hygienickým, bezpečnostním a prostorovým podmínkám v souvislosti s aktuálním demografickým vývojem v oblasti počtu žáků školního věku.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné podávat od 04. 03. 2019 – 22. 03. 2019.

Příjemci podpory:

  • Právnické a fyzické osoby provozující základní školu na území Kraje Vysočina.
  • Zřizovatel právnické osoby vykonávající činnost základní školy.

Typy podporovaných projektů:

  • Technické zhodnocení, oprava nebo dovybavení sociálního zařízení v budově základní školy.
  • Technické zhodnocení, oprava nebo dovybavení kuchyně, výdejny stravy a jídelny v budově základní školy provozované pouze ZŠ nebo spojenou ZŠ a MŠ. Pokud je dotčené stravovací zařízení provozováno spojenou základní a mateřskou školou, musí počet žáků ZŠ ve školním roce 2018/2019 (k 30 9. 2018) převyšovat počet dětí navštěvujících MŠ. Stravovací zařízení ZŠ může být umístěno i v objektu mimo areál ZŠ (např. v kulturním domě).

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 30 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 120 000 Kč.
  • Příjemce dotace se musí podílet na spolufinancování projektu v minimální výši 50 % celkových nákladů projektu.
  • Celková finanční alokace na tuto výzvu činí 4 000 000 Kč.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>