Přeskočit na obsah

Naše škola — Program na podporu projektů v oblasti zkvalitňování zázemí pro povinnou školní docházku v Kraji Vysočina

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit odpovídající zázemí pro povinnou školní docházku na území Kraje Vysočina tak, aby odpovídalo hygienickým, bezpečnostním a prostorovým podmínkám v souvislosti s aktuálním demografickým vývojem v oblasti počtu žáků školního věku.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné podávat od 13. 03. 2020 — 27. 03. 2020.

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
  • Zřizovatel právnických osob vykonávající činnost školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Typy podporovaných projektů:

  • Technické zhodnocení, oprava nebo dovybavení sociálního zařízení v budově základní školy.
  • Technické zhodnocení, oprava nebo dovybavení kuchyně, výdejny stravy a jídelny v budově základní školy provozované pouze ZŠ nebo spojenou ZŠ a MŠ. Pokud je dotčené stravovací zařízení provozováno spojenou základní a mateřskou školou, musí počet žáků ZŠ ve školním roce 2019/2020 (k 30 9. 2019) převyšovat počet dětí navštěvujících MŠ. Stravovací zařízení ZŠ může být umístěno i v objektu mimo areál ZŠ (např. v kulturním domě).

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 30 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 120 000 Kč.
  • Příjemce dotace se musí podílet na spolufinancování projektu v minimální výši 50 % celkových nákladů projektu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru