Přeskočit na obsah

Neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje

Hlavním cílem dotačního programu je poskytnout účelové neinvestiční dotace na projekty, které kvalitativně napomohou ve zlepšení požární ochrany na území Jihočeského kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat  od 1. 3. 2021 od 00:00 hodin do 12. 3. 2021, do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli o dotaci jsou obce Jihočeského kraje. Dotace může být poskytnuta pouze těm obcím, jejichž jednotka požární ochrany je v rámci plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategorii JPO II, JPO III a JPO V.

Typy podporovaných projektů:

 • První opatření (č. 1): 
  • 1. Pořízení požární techniky a věcných prostředků, opravy požární techniky.
  • 2. Odměny vybraným členům jednotek SDH obcí Jihočeského kraje při zajištění funkčního režimu u jednotky SDH obce v kategorii JPO II, uvedené v Nařízení kraje č. 1/2017 ze dne 9. 3. 2017.
  • 3. Opravy a údržba požárních zbrojnic pro jednotky požární ochrany kategorie JPO II a JPO III.
 • Druhé opatření (č. 2): 
  • 4. Ostatní uznatelné náklady mimo dotace na opravy a údržbu požárních zbrojnic (nákup vybavení).
  • 5. Opravy a údržba požárních zbrojnic.

Forma a výše podpory:

 • První podopatření – ostatní uznatelné náklady mimo dotace na odměny, opravy a údržbu požárních zbrojnic (nákup vybavení): 7,0 – 700,0 tis. Kč, min. požadovaná spoluúčast žadatele: 30 %.
 • Druhé podopatření – odměny členům jednotek SDH obcí při zajištění funkčního režimu u jednotky SDH obce v kategorii JPO II, uvedené v Nařízení kraje č. 1/2017 ze dne 9. 3. 2017: 200,0 — 250,0 tis. Kč, min. požadovaná spoluúčast žadatele: 0 %.
 • Třetí podopatření – opravy a údržba požárních zbrojnic: 10,0 – 700,0 tis. Kč, min. požadovaná spoluúčast žadatele: 30 %.
 • Čtvrté podopatření – ostatní uznatelné náklady mimo dotace na technické prohlídky, opravy a údržbu požárních zbrojnic: 7,0 – 500,0 tis. Kč, min. požadovaná spoluúčast žadatele: 30 %.
 • Páté podopatření – opravy a údržba požárních zbrojnic: 7,0 — 500 tis. Kč, min. požadovaná spoluúčast žadatele: 30 %.

Specifika a omezení:

 • Oprávněný žadatel může podat maximálně 3 žádosti do každého opatření (v každém opatření může tedy podat žádost pro maximálně 3 různé jednotky SDH).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru