Přeskočit na obsah

Newton International Fellowship — Britské stipendijní programy pro mezinárodní výzkumníky 

Stipendium je určeno vědcům mimo Spojené království, kteří jsou v rané fázi své výzkumné kariéry a chtějí provádět výzkum ve Spojeném království.

Příjem žádostí:

 • Přihlášky do programu NIF budou přijímány do 28. března 2023. 

Příjemci podpory:

 • Tento program je určen vedoucím pracovníkům mezinárodního výzkumu, kteří chtějí působit ve Spojeném království.
  • Musí mít PhD, nebo bude mít PhD v době zahájení financování,
  • mít v době podání žádosti ne více než sedm let aktivní postdoktorandské praxe na plný úvazek (s odečtením přestávek v kariéře, ale včetně pedagogické praxe a/nebo času stráveného v průmyslu výzkumem),
  • pracovat mimo Spojené království
  • nemají britské občanství,
  • být kompetentní v ústní a písemné angličtině.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzkum musí spadat do kompetence Královské společnosti v oblasti přírodních věd, která zahrnuje, ale není omezena na biologický výzkum, chemii, inženýrství, matematiku a fyziku.

Forma a výše podpory:

 • NIF nabízí podporu na tři roky (nebo na delší dobu, pokud uchazeč pracuje na částečný úvazek z důvodu pečovatelských povinností nebo ze zdravotních důvodů) s grantem až 350 000 liber. Mezinárodní stipendisté tohoto programu mohou  rovněž získat finanční podporu po ukončení stipendia, které zajistí kontinuitu kontaktů s britskými spolupracovníky.
 • Od kola 2023 přejde Newton International Fellowship na model plných ekonomických nákladů. Pro výzkumné pracovníky ve vysokoškolských institucích a výzkumných ústavech podporovaných Radou pro výzkum Spojeného království poskytne Královská společnost financování ve výši 80 % FEC na přímo vzniklé náklady na zaměstnance, přímo alokované náklady a nepřímé náklady. Společnost bude financovat nezávislé výzkumné organizace ve výši 100 % přímých nákladů a až 25 % přímých nákladů jako příspěvek na režijní náklady.
 • Žadatelé v kole roku 2023 mohou žádat až o 350 000 GBP. To je maximální hodnota za tři roky.

Specifika a omezení:

 • Stipendia udělená v kole roku 2023 budou udělována po dobu tří let namísto dvou.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru