Přeskočit na obsah

Norské fondy — Program na podporu důstojné práce a tripartitního dialogu

Cílem programu je posílit tripartitní spolupráci mezi organizacemi zaměstnavatelů, odbory a veřejnými orgány a podpora důstojné práce realizované v úzké spolupráci s norskými partnery. Program podporuje také sociální dialog a přispívá k budování kapacit a zvyšování povědomí o pracovních postupech ve vztahu k důstojné práci a usnadnění přístupu k zaměstnání. Žadatelé musí být zřizováni jako právnické osoby v České republice nebo Norsku.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 4. března 2020, 13:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby v zemích Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

Typy podporovaných aktivit:

 • Posílení třístranné spolupráce mezi organizacemi zaměstnavatelů, odbory a veřejnými orgány a podpora důstojné práce: 
  • Sociální dialog a struktury a postupy tripartitního dialogu.
  • Zaměřte se na přínos slušné práce.
  • Přístup k zaměstnání a účast na trhu práce.
  • Rovnost pohlaví a nediskriminace na pracovišti.
  • Sladění pracovního a soukromého života.
  • Přizpůsobivost zaměstnanců a celoživotní učení.
  • Zaměstnávání mládeže.
  • Sociální dialog ve veřejném sektoru.
  • Tripartitní dialog o pracovních smlouvách, pracovní době, důchodech a výhodách.
  • Pracovní zločin.
 • 1. Zlepšený sociální dialog a spolupráce — důraz je kladen na posílení sociální kapacity partneři, kteří se budou účastnit tripartitního i bipartitního sociálního dialogu prostřednictvím přenosu nejlepších praxe a školení.
 • 2. Lepší provádění agendy slušné práce (spravedlivé a slušné pracovní podmínky).
 • 3. Usnadněný přístup k zaměstnání — cílem je zlepšit spolupráci mezi sociálními partnery partnery a veřejné orgány v oblasti výzev na trhu práce podporou podpůrných činností přístup k zaměstnání, a to i pro mladé lidi a znevýhodněné skupiny, jako jsou ženy, starší lidé podpora z bilaterálního rozpočtu a zdravotně postižených.

Forma a výše podpory:

 • Programem je cestovní grant udělovaný jako paušální částka (tj. Jedna standardní sazba) na entitu EUR ve výši 1 000 EUR na cestu mezi Norskem / přijímajícím státem a přijímajícím státem / Norskem pro rok 2006 přípravné projektové schůzky.
 • Celkový rozpočet této výzvy je 100 000 EUR.

Specifika a omezení:

 • Projekt partnerství musí tvořit alespoň jeden subjekt z přijímajícího státu a jeden subjekt z Norska.
 • Žadatel musí prokázat, že má způsobilý projektový záměr a že chce být zapojen buď jako promotér, nebo jako partner provádějící podstatné úkoly v projektu. Cestování musí být proveden subjektem, kterému byl udělen cestovní příspěvek.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru