Přeskočit na obsah

Nová zelená úsporám — Bytové domy – zateplení a zdroje

Výzva pro vlastníky bytových domů na území hl. města Prahy. Jedná se o dotace na podporu opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů a lepšímu využití zdrojů energie.

Příjem žádostí:

 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na: 
  • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlah,
  • výměnu oken a dveří,
  • výměnu zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva za efektivní ekologicky šetrné zdroje,
  • výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem,
  • výměnu plynového vytápění za systém s plynovým tepelným čerpadlem nebo za jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn,
  • solární termické systémy,
  • fotovoltaické systémy,
  • řízené větrání s rekuperací tepla,
  • pořízení a instalace dobíjecích stanic pro osobní vozidla (kategorie M1).
 • Spolu se zateplením bytového domu lze získat příspěvek na:

  • Zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru – podpora až 40 000 Kč, nejvýše 10 % z přiznané částky podpory.
  • Výstavbu zelené střechy – fixní dotaca ve výši 500 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství střechy.
  • Spolu s podporou efektivního využití zdrojů můžete žádat o příspěvek na:
  • Zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru – podpora až 15 000 Kč, nejvýše 10 % z přiznané částky podpory.
  • Využití tepla z odpadní vody – maximálně 5 000 Kč na bytovou jednotku.

Forma a výše podpory:

 • Jednorázová fixní částka: 
  • 7 000 Kč až 30 000 Kč na bytovou jednotku na výměnu zdroje energie,
  • 9 000 Kč na bytovou jednotku na solární termické systémy,
  • 15 500 Kč na kWp na fotovoltaické systémy,
  • 24 000 až 30 000 Kč na bytovou jednotku na systém řízeného větrání s rekuperací tepla,
  • 45 000 až 55 000 Kč za instalovanou dobíjecí stanici.
 • Celková výše podpory na jednu žádost je v případě kombinace se zateplením až 40 % celkových způsobilých výdajů, u samostatného opatření nejvýše 30 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Podpora se poskytuje pouze na opatření realizovaná na území hlavního města Prahy (s výjimkou podpory dobíjecích stanic).

 • Dotace se vztahuje pouze na budovy, u které byla žádost o stavební povolení (či ohlášení stavby) podána před 1. 7. 2007 (platí pouze pro oblast podpory A – zateplení).
 • U dobíjecích stanic je podpora poskytována na dobíjecí stanice instalované po 30. 7. 2019.
 • Realizaci opatření je třeba dokončit do 18 měsíců ode dne akceptace žádosti.
 • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je 1. ledna 2018.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru