Přeskočit na obsah

Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti v rámci Modernizačního fondu

Podprogram Nová zelená úsporám Light – dotace na zateplení a instalaci solárního systému na ohřev vody pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 2. 5. 2023.
 • Příjem žádostí do 31. 12. 2024 nebo do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • a) Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník:
  • rodinného domu (dle definice rodinného domu uvedené v kapitole 10) nebo
  • bytu v bytovém domě (dle definice uvedené v kapitole 10) nebo spoluvlastnického podílu na bytovém domě s právem užívat posuzovaný byt nebo
  • člen bytového družstva s právem užívání posuzovaného bytu v bytovém domě1, na jehož úpravy je dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022 a zároveň:
  • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu a po dobu administrace žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně2, nebo
  • žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení v dané nemovitosti (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu), nebo
  • v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral některý ze členů domácnosti přídavek na dítě žijící ve společné domácnosti se žadatelem (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).
 • b) Podporu nelze poskytnout na stavby, které jsou ve vlastnictví či spoluvlastnictví obchodní společnosti, právnické osoby, spolku nebo fondu (svěřenecké fondy, investiční fondy a jiné).
 • c) Podporu nelze poskytnout v případech, kdy by její poskytnutí naplňovalo znaky veřejné podpory dle Smlouvy o fungování Evropské unie. Podporu nelze poskytnout v případě, že plocha využívaná k ekonomické činnosti, popř. k pronájmu přesáhne 20% celkové plochy rodinného domu, popř. bytu v bytovém domě.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem podpory je zejména realizace opatření vedoucích k úsporám energie ve stávajících rodinných domech formou podpory vybraných typů aktivit (opatření) realizovaných především na obálce budovy. 
  • Zateplení fasády.
  • Zateplení střechy.
  • Zateplení stropu pod půdou.
  • Zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénem.
  • Výměna oken.
  • Výměna vchodových dveří.
  • Solární systémy pro ohřev teplé vody.

Forma a výše podpory:

 • Zateplení fasády – 6 000 Kč/běžný metr.
 • Zateplení stropu – 50 000 Kč na kompletní opatření.
 • Zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénem – 60 000 Kč na kompletní opatření.
 • Zateplení střechy – 120 000 Kč na kompletní opatření.
 • Výměna oken – 12 000 Kč/jeden kus výplně.
 • Výměna vchodových dveří – 18 000 Kč/jeden kus.
 • Solární systémy pro ohřev teplé vody – 90 0000 Kč.
 • Solární fotovoltaický ohřev vody, využívající stávající zásobníkový ohřívač (bojler) - 60 000 Kč.
 • Solární termický ohřev vody, včetně nového zásobníkového ohřívače nebo osazení solárního výměníku do stávajícího ohřívače — 90 000 Kč.
 • Solární termický ohřev vody, využívající stávající zásobníkový ohřívač — 60 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Podpora se poskytuje na opatření realizovaná na rodinných domech na území České republiky.
 • Podání žádosti: Máte-li možnost, pusťte se do úprav svého obydlí již nyní. Dotaci lze vyplatit zpětně na realizace uskutečněné již od 12. září 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti v rámci Modernizačního fondu”

 1. Ladislav Klimeš

  Do kdy se podávají žádosti na solární ohřev TUV pro nizkoprijmove domácnosti.

  Podávají se od 2.5.2023

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   Příjem žádostí probíhá do 31. 12. 2024 nebo do vyčerpání peněz. V případě rychlého vyčerpání jsou v programu připraveni přidat další finance, aby příjem žádostí mohl kontinuálně pokračovat.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru