Přeskočit na obsah

Nová zelená úsporám programu HOUSEnerg Modernizačního fondu Bytové domy pro žadatele – veřejná správa, obce a příspěvkové organizace jimi zřizované

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energií v bytových domech pro žadatele veřejné správy, obce a příspěvkové organizace jimi zřizované.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 19. 9. 2023, 10:000.

Příjemci podpory:

 • Obce, městské části hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí, kraje, příspěvková organizace, veřejnoprávní instituce, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Oblast A – ZATEPLENÍ: V této oblasti podpory je podporována výměna výplní stavebních otvorů a zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí na obálce budovy pomocí tepelněizolačních materiálů5, které se stávají trvalou součástí stavební konstrukce.
 • Oblast C – ZDROJE ENERGIE: V této oblasti je podporována instalace obnovitelných zdrojů, popř. využití odpadního tepla v bytových domech.
  • Podoblast podpory C.1 – VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA.
  • Podoblast podpory C.2 – PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY.
  • Podoblast podpory C.3 – FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY (FVE).
  • Podoblast podpory C.4 – VĚTRÁNÍ (VZT).
  • Podoblast podpory C.5 – VYUŽITÍ TEPLA Z ODPADNÍ VODY.
 • Oblast D – ADAPTAČNÍ A MITIGAČNÍ OPATŘENÍ.
  • Podoblast D.1 – ZELENÁ STŘECHA.
  • Podoblast D.2 – DEŠŤOVKA.
  • Podoblast D.3 – EKOMOBILITA.

Forma a výše podpory:

 • Oblast A — Maximální výše podpory se stanoví jako součet podpory na jednotlivé konstrukce obálky budovy.
 • Oblast C
  • Podoblast C.1 — Maximální výše podpory se stanoví jako součin jednotkové výše podpory stanovené podle podoblasti podpory a počtu bytových jednotek, které jsou na tento zdroj napojeny.
  • Podoblast C.2 — Maximální výše podpory je stanovena fixní jednotkovou výší podpory na vybraný instalovaný systém.
  • Podoblast C.3 — Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory za jednotlivé části systému, které budou instalovány. 
  • Podoblast C.4 — Maximální výše podpory je stanovena fixní jednotkovou výší podpory na vybraný instalovaný systém.
  • Podoblast C.5 — Maximální výše podpory se stanoví jako součin jednotkové výše podpory a počtu bytových jednotek, na které je systém napojen.
 • Oblast D
  • Podoblast D.1 — Maximální výše podpory je stanovena jednotkovou výší podpory na m2 plochy průmětu do roviny rovnoběžné se sklonem střechy, vegetačního souvrství14 zelené střechy. Maximální výše podpory na podporovanou stavbu je 400 000 Kč za dobu trvání programu.
  • Podoblast D.2 – Maximální výše podpory je stanovena jednotkovou fixní výší podpory na vybraný instalovaný systém a součinem jednotkové výše podpory na m3 objemu nádrže, respektive na počet napojených bytových jednotek.
  • Podoblast D.3 – Jednotková výše podpory [Kč/dobíjecí bod] — 25 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Podpora se poskytuje na opatření realizovaná na bytových domech na území České republiky.
 • Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována a uhrazena po 1. lednu 2021.
 • Jedna žádost může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru