Přeskočit na obsah

Nová zelená úsporám — Rodinné domy – nákup

Dotace na nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností, stavbu zelené střechy a využití tepla z odpadních vod.

Příjem žádostí:

 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být pouze fyzická osoba a zároveň první nabyvatel rodinného domu (osoba kupující dokončený dům od stavebníka, který dům řádně dokončil).

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace na:

  • na nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností,
  • stavbu zelené střechy,
  • využití tepla z odpadních vod.

Forma a výše podpory:

 • Jednorázová částka 300 000 nebo 450 000 Kč (podle dosažených energetických parametrů budovy).
 • Podpora až 50 % celkových způsobilých výdajů.
 • Výstavbu zelené střechy částkou 500 Kč/m2 její půdorysné plochy.
 • Využití tepla z odpadních vod částkou 5 000 Kč na jeden decentrální systém (napojené odběrné místo – výtok, např. sprcha). Podporovat lze až 3 ks těchto zařízení. Druhou variantou jsou systémy centrální s dotací až 35 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Podporu lze poskytnout pouze na rodinný dům, u kterého byla stavba povolena od 30. 7. 2019 (včetně).
 • Podporu na koupi domu lze poskytnout pouze 1x za dobu trvání programu.
 • Podporu nelze poskytnout na domy, na jejichž výstavbu již byla podpora poskytnuta.
 • K převodu vlastnictví musí dojít do 24 měsíců od kolaudace či udělení souhlasu s užíváním domu.
 • Podpora se poskytuje na opatření realizovaná na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru