Přeskočit na obsah

Nová zelená úsporám Standard — Program HOUSEnerg Modernizačního fondu Bytové domy pro žadatele – fyzické a právnické osoby

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energií v bytových domech.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 19. 9. 2023, 10:000.

Příjemci podpory:

 • Vlastník stávajícího bytového domu,
 • stavebník nového bytového domu nebo osoba, které svědčí právo jeho stavby,
 • vlastník bytové jednotky v případě žádosti na vlastní bytovou jednotku,
 • fyzická osoba jako nabyvatel nové bytové jednotky (v postavení žadatele může být také zájemce o koupi nové bytové jednotky, který tento zájem prokáže písemnou dohodou uzavřenou se stavebníkem nebo prvním vlastníkem tohoto domu),

Typy podporovaných aktivit:

 • Oblast A – ZATEPLENÍ: V této oblasti podpory je podporována výměna výplní stavebních otvorů a zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí na obálce budovy pomocí tepelněizolačních materiálů5, které se stávají trvalou součástí stavební konstrukce.
 • Oblast B – NOVOSTAVBA: V této oblasti je podporován nákup bytové jednotky v novém bytovém domě, nebo výstavba nových bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností.
 • Oblast C – ZDROJE ENERGIE: V této oblasti je podporována instalace obnovitelných zdrojů, popř. využití odpadního tepla v bytových domech.
  • Podoblast podpory C.1 – VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA.
  • Podoblast podpory C.2 – PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY.
  • Podoblast podpory C.3 – FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY (FVE).
  • Podoblast podpory C.4 – VĚTRÁNÍ (VZT).
  • Podoblast podpory C.5 – VYUŽITÍ TEPLA Z ODPADNÍ VODY.
 • Oblast D – ADAPTAČNÍ A MITIGAČNÍ OPATŘENÍ.
  • Podoblast D.2 – DEŠŤOVKA.
  • Podoblast D.3 – EKOMOBILITA.

Forma a výše podpory:

 • Oblast A — Maximální výše podpory se stanoví jako součet podpory na jednotlivé konstrukce obálky budovy.
 • Oblast B - Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 150 000 Kč na bytovou jednotku.
 • Oblast C
  • Podoblast C.1 — Maximální výše podpory se stanoví jako součin jednotkové výše podpory stanovené podle podoblasti podpory a počtu bytových jednotek, které jsou na tento zdroj napojeny
  • Podoblast C.2 — Maximální výše podpory je stanovena fixní jednotkovou výší podpory na vybraný instalovaný systém.
  • Podoblast C.3 — Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory za jednotlivé části systému, které budou instalovány. 
  • Podoblast C.4 — Maximální výše podpory je stanovena fixní jednotkovou výší podpory na vybraný instalovaný systém.
  • Podoblast C.5 — Maximální výše podpory se stanoví jako součin jednotkové výše podpory a počtu bytových jednotek, na které je systém napojen.
 • Oblast D
  • Podoblast D.2 – Maximální výše podpory je stanovena jednotkovou fixní výší podpory na vybraný instalovaný systém a součinem jednotkové výše podpory na m3 objemu nádrže, respektive na počet napojených bytových jednotek.
  • Podoblast D.3 – Jednotková výše podpory [Kč/dobíjecí bod] — 25 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Podpora se poskytuje na opatření realizovaná na bytových domech na území České republiky.
 • Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována a uhrazena po 1. lednu 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “Nová zelená úsporám Standard — Program HOUSEnerg Modernizačního fondu Bytové domy pro žadatele – fyzické a právnické osoby”

 1. Ludmila Slávková

  dobrý den potřebuju zateplit dvě strany rodinného domku dvě mám hotový na to jsem vyčerpala dotaci lajt chci se zeptat jestli je možné ještě žádat o jinou dotaci abych mohla chalupu dozateplit jsem duchodkyně žiji sama v rodiném domku děkuji Slávková Přílepov 39855 Kovářév

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru