Přeskočit na obsah

NPO – POPFK č. 2 — 166 – Komplexní vodohospodářské studie

Cílem výzvy je zpracování systematického návrhu opatření na zlepšení hydromorfologických charakteristik vodních toků. 

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 30. 5. 2024 do 30. 7. 2024, 23:59 h nebo do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

  • Státní podniky povodí (Povodí Labe, s. p., Povodí Vltavy, s. p., Povodí Ohře, s. p., Povodí Odry, s. p. a Povodí Moravy, s. p) a Lesy České republiky.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem Výzvy je zpracování systematického návrhu opatření na zlepšení hydromorfologických charakteristik vodních toků.

Forma a výše podpory:

  • Výše podpory je poskytována až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů. 
  • Minimální výše dotace na jednu žádost není stanovena.
  • Maximální výše dotace na jednu žádost není stanovena.
  • Celková alokace: 54,845 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 30. 10. 2025.
  • Náklady jsou uznatelné od 1. 1. 2024 do 30. 10. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru