Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

SFŽP s podporou Norských fondů 2014-2021 – Výzva č. 4A „Bergen“

nature-3289812__340
Share Button

Dotace na zavádění vybraných prvků modré a zelené infrastruktury v regionech, obcích a jejich okolí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. srpna 2020 (9:00 hod) do 30. října 2020 (12:00 hod).

Příjemci podpory:

 • Veškeré subjekty a organizace, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové, založené jako právnické osoby v České republice (tj. všechny české právnické osoby).

Typy podporovaných aktivit:

 • Náhrada drobných zpevněných ploch sídelní zelení a výsadbou stromů (mimo komplexní dopravní opatření),
 • pořízení a implementace zelených nebo modrých prvků s pozitivním vlivem na mikroklima sídla,
 • nákup a instalace drobných zelených prvků, jejichž významnou část tvoří živá vegetace (včetně nadzemních záhonů a truhlíků),
 • zakládání a obnova zelených ploch prospěšných z hlediska spontánní sukcese (včetně květnatých luk),
 • pořízení a rekonstrukce vodních prvků zpevněných ploch (bez podpory architektonicky cenných prvků a nesouvisejících stavebních objektů),
 • podpora ostatních krajinných prvků zelené a modré infrastruktury, které nemohou být předmětem podpory Operačního programu životního prostředí a které mají prokazatelný přínos z pohledu změny klimatu,
 • zpracování územních a sídelních studií z pohledu urbánní ekologie nebo ve volné krajině a prevence před negativními vlivy změny klimatu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 200 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 26 000 000 Kč.
 • Maximální míra podpory činí 90 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty musí být zrealizovány nejpozději do 30. dubna 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>