Přeskočit na obsah

NPŽP — výzva 9/2019: zeleň ve městech a obcích (výsadba stromů)

Dotace na zlepšení životního prostředí v obcích prostřednictvím podpory výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 10. 2019 10:00 do 30. 4. 2021.

Příjemci podpory:

 • Všechny typy subjektů s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů. 
  • Zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody.
  • Zapojením veřejnosti do sázení stromů a do následné péče o ně dojde ke zvýšení zájmu občanů o životní prostředí a kvalitní veřejný prostor, který se stane dostupným, bezpečným a atraktivním místem a zohlední potřeby členů místní komunity.

Forma a výše podpory:

 • Pro výzvu je alokováno celkem 100 mil. Kč.
 • Minimální výše podpory na jeden projekt činí 20 tis. Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 250 tis. Kč.
 • Maximální výše podpory se stanoví jako součet: 
  • 1) podpory na pořízení příslušného počtu jednotlivých vysazovaných stromů dle tabulky č. 1,
  • 2) podpory na pořízení technologie pro závlahu dle celkového počtu vysazovaných stromů dle tabulky č. 1,
  • 3) podpory na zpracování odborného posudku a zajištění odborného dozoru při realizaci podporovaných opatření; maximální výše této podpory dosahuje stejné hodnoty jako výše podpory vypočítaná dle bodu 1), maximálně však 50 tis. Kč,
  • 4) podpory na zajištění publicity projektu ve smyslu čl. 14, písm. b) do maximální výše 500 Kč.
 • Maximální míra podpory v jednotlivých částech dle bodů 1) až 4) je stanovena na 100 % příslušných způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat v rámci jednoho katastrálního území maximálně jednu žádost.
 • Projekty musí být realizovány na veřejně přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke komunitnímu setkávání jejich obyvatel, a to kdekoliv na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

13 komentářů na “NPŽP — výzva 9/2019: zeleň ve městech a obcích (výsadba stromů)”

 1. Irena

  Dobrý den,

  vztahuje se dotace i na práci spojenou s výsadbou stromů?

  Je dotace stále aktuální i v období koronaviru?

  Děkuji a přeji pěkný den.

  Irena

  1. Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   způsobilé výdaje jsou následující:
   1) Výdaje na pořízení nezbytného materiálu přímo související s výsadbou, ochranou, ošetřením a péčí o stromy (sazenice, substrát, kotvení, ochrana kmene stromu, ochrana proti okusu /pouze mimo zastavěné území/, drenáž, mulč, hnojivo, půdní kondicionér, travní osivo pro revitalizaci osazovaného místa, dodavatelem zajištěná doprava materiálu) a dále výdaje spojené se zajištěním následné péče o vysázené stromy dle čl. 9 písm. h).
   2) Výdaje na pořízení výrobků, či zařízení potřebného k zajištění závlahy realizované výsadby.
   3) Výdaje na zpracování odborného posudku a zajištění odborného dozoru při realizaci podporovaných opatření v požadovaném rozsahu.
   4) Výdaje související s publicitou projektu dle čl. 14, písm. b) této výzvy v požadovaném rozsahu.
   Příjem žádostí stále probíhá. Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2020 nebo vyčerpání alokace.
   S pozdravem, LT

 2. Ivana H.

  Jak prosím zjistím,jestli je můj pozemek vhodný k výsadbě?Nejsem si jistá tou definicí veřejného prostranství. Děkuji.

  1. Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   v případě nejasností doporučuji se obrátit se svými dotazy na pracovníky krajských pracovišť Fondu, využít lze telefonickou, e‑mailovou či osobní konzultaci (v úředních hodinách). Aktuální seznam krajských pracovišť včetně kontaktů a rozpisu úředních hodin je uveden na webových stránkách https://www.narodniprogramzp.cz/kontakty/krajska-pracoviste/.
   Pro obecné dotazy je každý pracovní den od 7:30 do 16:00 k dispozici také bezplatná telefonní informační linka 800 260 500.
   S pozdravem, LT

 3. Vladimír Palásek

  Dobrý den, chci se zeptat, zdali je zavedena dotace i na zničení lesů kůrovcem a obnovu lesů…
  Jsem živnostník a měl bych zájem o obnovu lesů v JMk.

  1. Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   Podpora na boj s kůrovcem by měla být poskytována prostřednictvím krajů a jejich dotačních titulů na zlepšení hospodaření v lesích. Jihomoravský kraj zatím tento titul nevyhlásil. Doporučuji se obrátit na krajský úřad nebo sledovat jejich stránky.
   S pozdravem, LT

 4. Lucie Koudelková

  Dobrý den,
  rádi bychom na svém pozemku vysadili alej stromů okolo veřejné komunikace, která by zajišťovala funkci větrolamů (zimní období) a zadržování vody. Je možné tuto dotaci pro tento druh výsadby využít?
  Velice děkuji za reakci Lucie Koudelková

 5. Martin Vybíral

  Dobrý den.
  Chci se zeptat, jestli se dotační program vztahuje případně i na výsadbu ovocného sadu v zahradě rodinného domu.
  Děkuji

 6. Milada Charouzová

  Dobrý den, prosím o informaci jakým způsobem o dotaci žádat,co doložit,bude-li zveřejněn nějaký formulář ?

  1. Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   na stránkách aktuální výzvy naleznete v textu výzvy seznam Dokumenty předkládané žadatelem, resp. příjemcem podpory: https://www.mzp.cz/cz/zelen_mesto_obec_vyzva. Žádosti, včetně všech povinných i nepovinných příloh se podávají v termínech dle čl. 6, výhradně elektronicky prostřednictvím agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí České republiky, který je dostupný z internetových stránek: http://www.narodniprogramzp.cz.
   S pozdravem, LT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru