Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

NPŽP – výzva 9/2019: zeleň ve městech a obcích (výsadba stromů)

shutterstock_88756531.jpg
Share Button

Dotace na zlepšení životního prostředí v obcích prostřednictvím podpory výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 10. 2019 10:00 do 30. 4. 2021.

Příjemci podpory:

 • Všechny typy subjektů s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů.
  • Zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody.
  • Zapojením veřejnosti do sázení stromů a do následné péče o ně dojde ke zvýšení zájmu občanů o životní prostředí a kvalitní veřejný prostor, který se stane dostupným, bezpečným a atraktivním místem a zohlední potřeby členů místní komunity.

Forma a výše podpory:

 • Pro výzvu je alokováno celkem 100 mil. Kč.
 • Minimální výše podpory na jeden projekt činí 20 tis. Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 250 tis. Kč.
 • Maximální výše podpory se stanoví jako součet:
  • 1) podpory na pořízení příslušného počtu jednotlivých vysazovaných stromů dle tabulky č. 1,
  • 2) podpory na pořízení technologie pro závlahu dle celkového počtu vysazovaných stromů dle tabulky č. 1,
  • 3) podpory na zpracování odborného posudku a zajištění odborného dozoru při realizaci podporovaných opatření; maximální výše této podpory dosahuje stejné hodnoty jako výše podpory vypočítaná dle bodu 1), maximálně však 50 tis. Kč,
  • 4) podpory na zajištění publicity projektu ve smyslu čl. 14, písm. b) do maximální výše 500 Kč.
 • Maximální míra podpory v jednotlivých částech dle bodů 1) až 4) je stanovena na 100 % příslušných způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat v rámci jednoho katastrálního území maximálně jednu žádost.
 • Projekty musí být realizovány na veřejně přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke komunitnímu setkávání jejich obyvatel, a to kdekoliv na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Vaše dotazy a komentáře

 1. Irena napsal:

  Dobrý den,

  vztahuje se dotace i na práci spojenou s výsadbou stromů?

  Je dotace stále aktuální i v období koronaviru?

  Děkuji a přeji pěkný den.

  Irena

  • Dobrý den,
   způsobilé výdaje jsou následující:
   1) Výdaje na pořízení nezbytného materiálu přímo související s výsadbou, ochranou, ošetřením a péčí o stromy (sazenice, substrát, kotvení, ochrana kmene stromu, ochrana proti okusu /pouze mimo zastavěné území/, drenáž, mulč, hnojivo, půdní kondicionér, travní osivo pro revitalizaci osazovaného místa, dodavatelem zajištěná doprava materiálu) a dále výdaje spojené se zajištěním následné péče o vysázené stromy dle čl. 9 písm. h).
   2) Výdaje na pořízení výrobků, či zařízení potřebného k zajištění závlahy realizované výsadby.
   3) Výdaje na zpracování odborného posudku a zajištění odborného dozoru při realizaci podporovaných opatření v požadovaném rozsahu.
   4) Výdaje související s publicitou projektu dle čl. 14, písm. b) této výzvy v požadovaném rozsahu.
   Příjem žádostí stále probíhá. Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2020 nebo vyčerpání alokace.
   S pozdravem, LT

 2. Ivana H. napsal:

  Jak prosím zjistím,jestli je můj pozemek vhodný k výsadbě?Nejsem si jistá tou definicí veřejného prostranství. Děkuji.

  • Dobrý den,
   v případě nejasností doporučuji se obrátit se svými dotazy na pracovníky krajských pracovišť Fondu, využít lze telefonickou, e-mailovou či osobní konzultaci (v úředních hodinách). Aktuální seznam krajských pracovišť včetně kontaktů a rozpisu úředních hodin je uveden na webových stránkách https://www.narodniprogramzp.cz/kontakty/krajska-pracoviste/.
   Pro obecné dotazy je každý pracovní den od 7:30 do 16:00 k dispozici také bezplatná telefonní informační linka 800 260 500.
   S pozdravem, LT

 3. Vladimír Palásek napsal:

  Dobrý den, chci se zeptat, zdali je zavedena dotace i na zničení lesů kůrovcem a obnovu lesů…
  Jsem živnostník a měl bych zájem o obnovu lesů v JMk.

  • Dobrý den,
   Podpora na boj s kůrovcem by měla být poskytována prostřednictvím krajů a jejich dotačních titulů na zlepšení hospodaření v lesích. Jihomoravský kraj zatím tento titul nevyhlásil. Doporučuji se obrátit na krajský úřad nebo sledovat jejich stránky.
   S pozdravem, LT

 4. Lucie Koudelková napsal:

  Dobrý den,
  rádi bychom na svém pozemku vysadili alej stromů okolo veřejné komunikace, která by zajišťovala funkci větrolamů (zimní období) a zadržování vody. Je možné tuto dotaci pro tento druh výsadby využít?
  Velice děkuji za reakci Lucie Koudelková

 5. Martin Vybíral napsal:

  Dobrý den.
  Chci se zeptat, jestli se dotační program vztahuje případně i na výsadbu ovocného sadu v zahradě rodinného domu.
  Děkuji

 6. Milada Charouzová napsal:

  Dobrý den, prosím o informaci jakým způsobem o dotaci žádat,co doložit,bude-li zveřejněn nějaký formulář ?


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>