Přeskočit na obsah

NPŽP — Výzva č. 1/ 2019 — Program bezúročných půjček na výměnu kotlů

Prostředky slouží k předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva v rodinných domech (podpořených v rámci 3. vlny kotlíkových dotací) formou bezúročné půjčky a zároveň jako dotační podpora obcím na projekty zlepšující životní prostředí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od  6. 2. 2019 do 29. 11. 2019.

Příjemci podpory:

 • Obce, města a městské části v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cíl 1 – návratná finanční pomoc majitelům rodinných domů: 
  • Snížit emise skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek do ovzduší.
  • Dosáhnout úspor energie v místě spotřeby.
 • Cíl 2 – nevratná dotace městům a obcím (dle charakteru konkrétního projektu musí dojít k naplnění alespoň jednoho z níže uvedených cílů): 
  • Snížit emise skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek do ovzduší.
  • Dosáhnout úspor energie v místě spotřeby.
  • Zvýšit míru adaptace na změnu klimatu.

Forma a výše podpory:

 • Alokace je rozdělena dle jednotlivých krajů: 
  • 70 mil. Kč pro žádosti z Karlovarského kraje.
  • 500 mil. Kč pro žádosti z Moravskoslezského.
  • 170 mil. Kč pro žádosti z Ústeckého kraje.
 • Maximální souhrnná výše podpory (Cíl 1, Cíl 2) je určena počtem skutečně realizovaných výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva, za každou realizovanou výměnu splňující podmínky Výzvy: 150 — 200 tis. Kč (dle typu).
 • Maximální míra podpory (Cíl 2): 80 — 90 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Projekty řešící úspory energie v soustavách veřejného osvětlení nejsou v rámci této Výzvy podporovány.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru