Přeskočit na obsah

NPŽP — Výzva č. 1/2024: Energetická osvěta a dotační poradenství

Cílem výzvy je zajistit základní stupeň energeticko-dotačního poradenství pro domácnosti ohrožené energetickou chudobou a administrativní podporu klientům při realizaci opatření z dotačního programu Nová zelená úsporám Light, která povedou ke snížení energetické náročnosti stávajících rodinných nebo bytových domů.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 4. 2024 do 31. 12. 2025.

Příjemci podpory:

  • Místní akční skupiny (MAS).
  • Energetická konzultační a informační střediska (EKIS).
  • Mobilní energetická konzultační a informační střediska (M‑EKIS).

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem výzvy je zajistit základní stupeň energeticko-dotačního poradenství pro domácnosti ohrožené energetickou chudobou a administrativní podporu klientům při realizaci opatření z dotačního programu Nová zelená úsporám Light, která povedou ke snížení energetické náročnosti stávajících rodinných domů.
  • Předmětem podpory je posílení stávající poradenské a konzultační sítě za účelem poskytování základní energetické osvěty a administrativní podpory klientům z programu Nová zelená úsporám Light.

Forma a výše podpory:

  • Pro výzvu je alokováno celkem 400 mil. Kč.
  • Výše dotace za každého klienta, který řádně dokončí realizaci úsporných opatření spadajících do programu Nová zelená úsporám Light, a kterému žadatel poskytne služby dle této výzvy a jemuž zpracuje Zprávu o navrhovaných opatřeních (odborný posudek) a Zprávu o provedených opatřeních v programu Nová zelená úsporám Light, činí maximálně 10 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Období realizace: Vypořádání projektu nejpozději do 30. 4. 2026.
  • Všechny podpořené žádosti musí být realizovány na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru