Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

NPŽP – Výzva č. 10/2019: Nadlimitní čištění komunikací

traffic-3612474__340
Share Button

Cílem výzvy je snížit množství prachových částic na pozemních komunikacích na území vybraných statutárních měst prostřednictvím zvýšení frekvence a rozsahu čištění.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. 1. 2020, 10:00 do 31. 3. 2020, nejpozději však do vyčerpání alokace.
  • Příjem žádostí se prodlužuje o tři měsíce do 30. června 2020.

Příjemci podpory:

 • Statutární města (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů), na jejichž území došlo minimálně ve třech letech za období 2014-2018 k překročení denního imisního limitu pro suspendované částice PM10 alespoň na 10 % jejich území.
 • Kraje, pokud provádí nadlimitní čištění komunikací na území měst.

Typy podporovaných aktivit:

 • Realizace nadlimitního čištění pozemních komunikací a zmapování jeho vlivu na množství prachových částic v ovzduší na území vybraných statutárních měst.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše podpory se stanoví jako součet:
  • 1) podpory na realizaci nadlimitního čištění pozemní komunikace, která je stanovena ve výši 1 000 Kč za 1 km;
  • 2) podpory na vyhodnocení účinnosti nadlimitního čištění, která je stanovena ve výši 6 000 Kč za jeden den měřící kampaně.
 • Maximální výše podpory nesmí být vyšší než celkové způsobilé výdaje projektu.
 • Minimální výše podpory na jeden projekt činí 2,5 mil. Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 10 mil. Kč.
 • Celková alokace činí 50 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel může podat pouze jednu žádost.
 • Nadlimitní čištění musí probíhat minimálně jedenkrát za měsíc a maximálně dvakrát za měsíc.
 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>