Přeskočit na obsah

NPŽP — Výzva č. 11/2021: Odstranění černých skládek

Dotace na odstranění nezákonně soustředěného odpadu, tj. odpadu odloženého mimo místa k tomu určená na nepovolené „černé skládky“, a to včetně zajištění správného nakládání s odpadem v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 12. 2021 do 30. 6. 2022, nejpozději však do vyčerpání alokace.
 • V rámci 1. aktualizace výzvy došlo k prodloužení příjmu žádostí do 31. 12. 2022 a prodloužení termínu realizace podpořených projektů do 30. 6. 2025.

Příjemci podpory:

 • Obce s rozšířenou působností.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem výzvy je odstranění nezákonně soustředěného odpadu, tj. odpadu odloženého mimo místa k tomu určená na nepovolené „černé skládky“, a to včetně zajištění správného nakládání s odpadem v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
 • Předmětem podpory je řešení problematiky nezákonně soustředěného odpadu, tj. „černých skládek“, (vyjma „černých skládek“ tvořených pouze stavebním a demoličním odpadem, včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst skupiny 17 Katalogu odpadů dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 8/2021 Sb.), včetně zajištění správného nakládání s odpadem, a to zejm. v souladu s nástroji pro odstraňování černých skládek podle § 14 odst. 4 a 5, písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Forma a výše podpory:

 • Pro výzvu je alokováno celkem 50 mil. Kč.
 • Minimální výše podpory na jeden projekt činí 50 tis. Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 500 tis. Kč.
 • Maximální míra podpory na jeden projekt je 80 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 30. 6. 2025.
 • Všechny podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.
 • Způsobilé výdaje musí být vzniklé a uhrazené nejdříve v den vyhlášení této výzvy, s výjimkou výdajů na přípravu projektu, které mohou být vzniklé a uhrazené i před tímto datem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru