Přeskočit na obsah

NPŽP — Výzva č. 11/2018: Vozidla na alternativní pohony

Cílem výzvy je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a případné snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 1. 2019 do 30. 9. 2019.

Příjemci podpory:

 • Uzemní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hl. m. Prahy.
 • Svazky obcí.
 • Státní příspěvkové organizace.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Příspěvkové organizace obcí a krajů.
 • Společnosti vlastněné z více než 50 % obcemi či kraji.

Typy podporovaných aktivit:

 • Nákup nových vozidel či pronájem vozidel formou operativního leasingu na tyto alternativní pohony: 
  • CNG – automobil, který má alespoň jednu pohonnou jednotku na zemní plyn,
  • plug-in hybrid (PHEV) – vozidlo s více pohonnými jednotkami, které má elektrický pohon a lze jej dobíjet z externího zdroje,
  • hybrid (FHEV) – vozidlo s plně hybridním pohonem vybavené elektromotorem,
  • elektromobil – vozidlo výhradně s elektro pohonem.
 • Spolu s nákupem nebo pronájmem vozidel lze čerpat příspěvek i na pořízení chytrých dobíjecích stanic pro elektricky poháněná vozidla, tzv. smart wallboxů.

Forma a výše podpory:

 • V rámci jedné Žádosti může být dotace na jednotlivá vozidla a chytré dobíjecí stanice poskytnuta až do výše 40 % celkových způsobilých výdajů, maximálně však do výše fixní částky dle typu vozidla.
 • Maximální výše dotace na jednotlivá vozidla a chytré dobíjecí stanice se vztahuje jak na pořízení do majetku žadatele, tak v případě vozidel na úhradu nákladů operativního leasingu.

Specifika a omezení:

 • Vozidla musí být registrována v České republice.
 • V rámci této výzvy může žadatel uplatnit výdaje na pořízení maximálně jedné chytré dobíjecí stanice (smart wallboxu) ke každému pořízenému elektromobilu či plug-in hybridu.
 • Vozidla a chytré dobíjecí stanice pořízené do vlastního majetku je žadatel, resp. příjemce podpory, povinen zachovat ve svém vlastnictví nejméně tři roky od data dokončení realizace projektu a musí je po tuto dobu aktivně využívat.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru