Přeskočit na obsah

NPŽP — Výzva č. 13/2019: Ekologická likvidace autovraků

Dotace na podporu systému nakládání s vybranými autovraky prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení za účelem splnění stanovených cílů, využití, materiálového využití a opětovného využití autovraků. Konkrétně se jedná o podporu dalšího využití odpadů vzniklých při zpracování autovraků. A také o podporu motivace zpracovatelů vykupujících autovraky, které neplní emisní normy.

Příjem žádostí:

 • Žádost o poskytnutí podpory za komodity odevzdané v roce 2020 je možno podat od 4. ledna 2021 do 31. března 2021.
 • Žádost o poskytnutí podpory za komodity odevzdané v roce 2021 je možno podat od 3. ledna 2022 do 31. března 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (autovraky) podle § 14 odst. 1 nebo podle § 82 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem podpory je kompletní zpracování autovraků, respektive zpracování odpadů (komodit) z těchto autovraků v zařízeních k tomu určených s materiálovým nebo energetickým využitím, které byly odevzdané oprávněným zpracovatelům v roce 2020 a 2021. Toto musí být realizováno v souladu s podmínkami této výzvy, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“) a dalšími relevantními právními předpisy.

Forma a výše podpory:

 • Výše poskytnuté podpory je závislá na počtu autovraků převzatých ke zpracování v daném kalendářním roce, které jsou evidovány v MA ISOH a množství předaných odpadů (komodit) do zpracovatelských zařízení v kilogramech. V případě rozdílu počtu autovraků evidovaných v MA ISOH a v hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady za příslušný kalendářní rok se pro stanovení výše podpory uvažuje nižší hodnota. Množství komodit, které je nutné odevzdat je stanoveno v tabulce č. 1. (Zdroj)
 • Pro výzvu je alokováno celkem 50 mil. Kč, přičemž 
  • pro komodity z autovraků, které byly odevzdané oprávněným zpracovatelům od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 je alokováno 25 mil. Kč;
  • pro komodity z autovraků, které byly odevzdané oprávněným zpracovatelům od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 je alokováno 25 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Období realizace: Podpora bude vyplacena za odpad (komodity) z autovraků, odevzdané v souladu s podmínkami této výzvy nejpozději do 31. 12. 2020, respektive do 31. 12. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru