Přeskočit na obsah

NPŽP — Výzva č. 14/2021: Emise ze stacionárních zdrojů

Cílem výzvy je snižování emisí těžkých kovů, které mají imisní limity stanované zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy či jsou regulovány Protokolem o těžkých kovech (olovo, arsen, kadmium, nikl, rtuť) přijatým v rámci Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států a snižování emisí pachových látek ze stacionárních zdrojů1 , a tím omezování negativních dopadů na kvalitu ovzduší, lidské zdraví a míry obtěžování obyvatelstva zápachem.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 1. 2022 od 10:00 do 15. 1. 2023.

Příjemci podpory:

 • Obchodní společnosti a družstva; fyzické osoby podnikající; obce; kraje; dobrovolné svazky obcí; státní podniky; veřejné výzkumné instituce; výzkumné organizace, pokud jsou veřejnoprávními subjekty.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem podpory je: 
  • a) pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů — olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti (např. tkaninové filtry);
  • b) pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snížení emisí pachových látek, jako například zakrytování a odsávání odpadního plynu z technologie s následným čištěním pomocí koncového zařízení na omezování zápachu (např. biofiltr, biopračka, mokrá vypírka, ozonizér, plazmové čištění, případně další technologická řešení), podpořit lze rovněž primární opatření snížení emisí zápachu

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 30 mil. Kč.
 • Minimální výše podpory na jeden projekt činí 100 tis. Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 10 mil. Kč.
 • Maximální míra podpory činí 60 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru