Přeskočit na obsah

NPŽP — Výzva č. 15/2021: Ekologická likvidace autovraků

Dotace na podporu systému nakládání s vybranými autovraky prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení za účelem splnění stanovených cílů, využití, materiálového využití a opětovného využití autovraků. Konkrétně se jedná o podporu dalšího využití odpadů vzniklých při zpracování autovraků. A také o podporu motivace zpracovatelů vykupujících autovraky, které neplní emisní normy.

Příjem žádostí:

 • Termíny pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci této výzvy za komodity z autovraků, které byly odevzdané oprávněným zpracovatelům od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, jsou:
 • Žádost o poskytnutí podpory za komodity odevzdané v roce 2022 je možno podat od 2. ledna 2023 do 31. března 2023.
 • Termíny pro předkládání žádostí v rámci této výzvy za komodity z autovraků, které byly odevzdané oprávněným zpracovatelům od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, jsou:
 • Žádost o poskytnutí podpory za komodity odevzdané v roce 2023 je možno podat od 2. ledna 2024 do 31. března 2024.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (autovraky) podle § 21 odst. 2 zákona o odpadech nebo podle § 151 zákona o odpadech a podle zákona o VUŽ.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora systému nakládání s vybranými autovraky prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení za účelem splnění stanovených cílů, využití, materiálového využití a opětovného využití autovraků. Konkrétně se jedná o podporu dalšího využití odpadů vzniklých při zpracování autovraků. A také o podporu motivace zpracovatelů vykupujících autovraky, které neplní emisní normy.
 • Předmětem podpory je kompletní zpracování autovraků, respektive zpracování odpadů (komodit) z těchto autovraků v zařízeních k tomu určených s materiálovým nebo energetickým využitím, které byly odevzdané oprávněným zpracovatelům v roce 2022 a 2023. Toto musí být realizováno v souladu s podmínkami této výzvy, zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákonem č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, a dalšími relevantními právními předpisy.

Forma a výše podpory:

 • Pro výzvu je alokováno celkem 80 mil. Kč,
 • pro komodity z autovraků, které byly odevzdané oprávněným zpracovatelům od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, je alokováno 40 mil. Kč;
 • pro komodity z autovraků, které byly odevzdané oprávněným zpracovatelům od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, je alokováno 40 mil. Kč.
 • V případě řádného odevzdání vybraných komodit činí maximální podpora 750 Kč za zpracované vozidlo s ukončenou životností, přičemž se uvažuje 150 Kč při splnění množstevního limitu u skla, 150 Kč při splnění množstevního limitu u textilií, 200 Kč při splnění množstevního limitu u pneumatik a 250 Kč při splnění množstevního limitu u plastů.
 • Výše příspěvku je závislá na počtu autovraků převzatých ke zpracování v daném kalendářním roce, které jsou evidovány v MA ISOH a množství předaných odpadů (komodit) do zpracovatelských zařízení v kilogramech.

Specifika a omezení:

 • Podpořené budou projekty realizované na území České republiky.
 • Žadatel je povinen nakládat s autovraky v souladu se zákonem o VUŽ, zákonem o odpadech a vyhláškou o podrobnostech nakládání s autovraky. Musí plnit cíle opětovného použití a využití nejméně 95 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok a opětovného použití a recyklace nejméně 85 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru