Přeskočit na obsah

NPŽP — Výzva č. 2/2023: Environmentální vzdělávání a osvěta o změně klimatu

Dotace na výukové programy pro žáky a studenty, vzdělávací programy pro veřejnost a osvětové programy pro specifické cílové skupiny v České republice.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 4. 2023 do 31. 5. 2023. 

Příjemci podpory:

 • Všechny právnické osoby, které splní předepsané podmínky programu a výzvy, s výjimkou obchodních korporací, politických stran a hnutí a organizačních složek státu. Příjemce podpory musí být registrován v České republice.

Typy podporovaných aktivit:

 • Příprava, koordinace a rozvoj vzdělávacích a osvětových programů a akcí v souvislostech změny klimatu v daných oblastech:
  • Dlouhodobé programy pro základní, střední, střední odborné a vyšší odborné školy/dlouhodobá spolupráce s učiteli i žáky;
  • Příprava, pilotní řešení a implementace vysokoškolských programů/modulů zaměřených na změnu klimatu v souvislostech (příčiny a důsledky změny klimatu, spravedlivá transformace apod.);
  • Vzdělávání cílových skupin, které jsou v profesním/pracovním kontaktu s technologiemi pro adaptační a mitigační opatření;
  • Vzdělávací programy pro neodbornou veřejnost (v rámci programů celoživotního vzdělávání, propagace tématu ve veřejných knihovnách a regionálních muzeích);
  • Osvětové programy pro specifické cílové skupiny veřejnosti (např. veřejnou správu a samosprávu, účastníky zájmového vzdělávání, zemědělce, zahrádkáře, rybáře apod.).

Forma a výše podpory:

 • Pro výzvu je alokováno celkem 105 mil. Kč.
 • Podpora je poskytována formou dotace v celkové výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Minimální výše podpory na jeden projekt: 500 tis. Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt: 6 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty, resp. dílčí podpořené aktivity v rámci projektu, musí být dokončeny nejpozději do 30. 11. 2025.
 • Podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.
 • Žadatel může předložit v rámci výzvy maximálně 2 projektové žádosti na 2 rozdílné projekty.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru