Přeskočit na obsah

NPŽP — Výzva č. 3/2024: Emise ze stacionárních zdrojů

Cílem výzvy je snižování emisí těžkých kovů, které mají imisní limity stanované zákonem o ochraně ovzduší a/nebo snižování emisí pachových látek ze stacionárních zdrojů. Díky této výzvě budou omezeny negativní dopady na kvalitu ovzduší a tím na lidské zdraví.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 6. 5. 2024 do 5. 5. 2025, nejpozději však do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Obchodní společnosti a družstva.
 • Fyzické osoby podnikající.
 • Obce.
 • Kraje.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Státní podniky.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Výzkumné organizace, pokud jsou veřejnoprávními subjekty.
 • Příspěvkové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • 2.1.B a) Snižování emisí těžkých kovů: pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů – olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti (např. tkaninové filtry);
 • 2.1.B b) Snižování emisí pachových látek: pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snížení emisí pachových látek, jako například zakrytování a odsávání odpadního plynu z technologie s následným čištěním pomocí koncového zařízení na omezování zápachu (např. biofiltr, biopračka, mokrá vypírka, ozonizér, plazmové čištění, případně další technologická řešení), podpořit lze rovněž primární opatření snížení emisí zápachu.

Forma a výše podpory:

 • Alokace: 30 000 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 10 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkové podpory: 
  • pro aktivitu 2.1. B a) 60 % z celkových způsobilých výdajů,
  • pro aktivitu 2.1. B b) 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2027.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru