Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

NPŽP – Výzva č. 3/2020: Projektová příprava – VH projekty

aqua-3771946__340
Share Button

Účelem dotace dle této výzvy je zajistit financování nákladů na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na vodohospodářské projekty, pro které bude následně vypsaná výzva v OPŽP 2021–2027.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 9. 2020 od 10:00 hod. do 29. 1. 2021 do 14:00 hod. nebo do vyčerpání alokace.
 • Příjem žádostí ve výzvě 3/2020 byl prodloužen až do 31. března 2021 do 14 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce/města.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.
 • Zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem podpory jsou následující podporované aktivity:
 • 1.3.C Kanalizace (pouze v souběhu s 1.6.B):
  • Projektová příprava na projekty, které budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027 na výstavby kanalizace pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, výstavby kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod (ČOV) v aglomeraci, výstavby kanalizace za předpokladu související výstavby spadající pod aktivitu 1.3.D, včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod.
 • 1.3.D Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod (domácí čistírny odpadních vod nejsou podporovány) (pouze v souběhu s 1.6B):
  • Projektová příprava na projekty, které budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027 na výstavby, modernizace a intenzifikace ČOV včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domácí ČOV nejsou podporovány) pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
 • 1.6.B Přivaděče a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody (samostatně i v souběhu s 1.3C a 1.3D):
  • Projektová příprava na projekty, které budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027 na výstavby a dostavby přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů, výstavby a intenzifikace zdrojů pitné vody, výstavby úpraven vody, posílení akumulace pitné vody (výstavby vodovodů pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích).

Forma a výše podpory:

 • Pro výzvu je alokováno celkem 250 000 000 Kč.
 • Max. výše podpory je 5 mil. Kč na žádost a zároveň max. 4 % z investičních nákladů na plánované opatření OPŽP.
 • Podpora je poskytována formou zálohově vyplácené dotace ve výši max. 90 % z celkových předpokládaných způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty ve smyslu této výzvy musí být realizovány nejpozději do 31. 1. 2022.
 • Projektová příprava, stavební a zadávací řízení musí směřovat výhradně na realizaci projektů na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>