Přeskočit na obsah

NPŽP — Výzva č. 4/2024: Ekologická likvidace autovraků

Dotace na  podpora systému nakládání s vybranými autovraky prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení za účelem splnění stanovených cílů, energetického a materiálového využití a opětovného využití autovraků. Výzva je zaměřena na zvýšení míry materiálového a energetického využití odpadů vzniklých při zpracování vozidel s ukončenou životností.

Příjem žádostí:

 • Termíny pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci této výzvy za komodity z autovraků, které byly odevzdané oprávněným zpracovatelům od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, jsou:
  • Zahájení příjmu žádostí: 6. ledna 2025 od 10:00.
  • Ukončení příjmu žádostí: 31. března 2025 do 14:00.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (autovraky).

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace je určena na kompletní zpracování autovraků, respektive zpracování odpadů (komodit) z těchto autovraků v zařízeních k tomu určených s materiálovým nebo energetickým využitím, které byly odevzdané oprávněným zpracovatelům v roce 2024.
 • Předmětem podpory je kompletní zpracování autovraků, respektive zpracování odpadů (komodit) z těchto autovraků v zařízeních k tomu určených s materiálovým nebo energetickým využitím, které byly odevzdané oprávněným zpracovatelům v roce 2024. Toto musí být realizováno v souladu s podmínkami této výzvy, zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákonem č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, a dalšími relevantními právními předpisy.

Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytována formou dotace z prostředků Fondu na základě směrnice MŽP č. 6/2024, v souladu s programem, v souladu s touto výzvou a dále za podmínek stanovených v rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků.
 • Výše poskytnuté podpory je závislá na počtu autovraků převzatých ke zpracování v daném kalendářním roce, které jsou evidovány v MA ISOH a množství předaných odpadů (komodit) do zpracovatelských zařízení v kilogramech. V případě rozdílu počtu autovraků evidovaných v MA ISOH a v hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady za příslušný kalendářní rok se pro stanovení výše podpory uvažuje nižší hodnota.
 • Pro výzvu je alokováno celkem 50 mil. Kč.
 • Pro komodity z autovraků, které byly odevzdané oprávněným zpracovatelům od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, je alokováno 50 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Podpořené budou projekty realizované na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru