Přeskočit na obsah

NPŽP — Výzva č. 5/2024: Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích

Dotace na zlepšení podmínek pro praktickou péči o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma a podpora biodiverzity v nich. 

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 29. 4. 2024 do 31. 12. 2026, nebo vyčerpáním alokace.

Příjemci podpory:

  • Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.
  • Správa Národního parku České Švýcarsko.
  • Správa Krkonošského národního parku.
  • Správa Národního parku Podyjí.
  • Správa Národního parku Šumava.

Typy podporovaných aktivit:

  • Výkup pozemků ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech, včetně území navržených a oznámených k vyhlášení.

Forma a výše podpory:

  • Výše podpory na jeden projekt činí 100 % z celkových způsobilých výdajů.
  • Pro výzvu je alokováno celkem 95 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky v ZCHÚ, jejich OP a v územích, u nichž je podle § 40 ZOPK oznámen záměr na vyhlášení ZCHÚ.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru