Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

NPŽP – Výzva č. 5/2020 – Podpora obcí v národních parcích

nature-3289812__340
Share Button

Dotace na zlepšení životního prostředí na území národních parků a kvality života občanů v obcích, které leží na území národních parků a podpora udržitelného rozvoje těchto obcí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 1. 2021 od 10:00 hod. do 12. 4. 2021 do 14:00, nebo do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • 5.5.A až D: všechny právnické osoby, s výjimkou obchodních korporací s podílem územních samosprávných celků menším než 50 % a politických stran a hnutí,
  5.5.E: správy národních parků a nestátní neziskové organizace, jejichž hlavní činností je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, zejména zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti apod.
  5.5.F: všechny subjekty, které mohou být příjemcem podpory v rámci aktivit 5.5.A až E, a to za předpokladu, že jsou oprávněnými příjemci v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce dotace v OPŽP.

Typy podporovaných aktivit:

 • 5.5.A Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí.
  5.5.B Snížení světelného znečištění.
  5.5.C Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií.
  5.5.D Podpora informačních center orientovaných na národní parky.
  5.5.E Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí.
  5.5.F Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP.

Forma a výše podpory:

 • Pro výzvu je alokováno celkem 100 mil. Kč.
 • Maximální míra podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů, vyjma podporované aktivity 5.5.F.
 • Maximální výše podpory poskytnutá jednomu žadateli činí 5 mil. Kč., vyjma podporované aktivity 5.5.F.
 • V rámci podporované aktivity 5.5.F je celková výše podpory omezena na max. 5 % z celkových způsobilých výdajů projektu OPŽP, přičemž celková výše podpory poskytnutá z OPŽP a NPŽP nesmí přesáhnout 100 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 1. 2024, vyjma projektů v rámci podporované aktivity 5.5.F, které musí být realizovány v souladu s termíny stanovenými danou výzvou OPŽP.
 • Podpořené projekty musí být realizovány na území obcí, jejichž katastrální území ve smyslu § 2 písm. h) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zasahuje do území národního parku České republiky (bez ochranných pásem). V rámci podporovaných aktivit 5.5.E a 5.5.F mohou být podpořené projekty realizovány také na území obcí, jejichž katastrální území zasahuje do ochranného pásma národního parku či navazující chráněné krajinné oblasti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>