Přeskočit na obsah

NPŽP — Výzva č. 6/2024: Vodovody a úpravny vody

Podpora je zaměřena na výstavbu přivaděčů a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů. Cílem výzvy je zlepšení dodávek pitné vody zejména za účelem zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 15. 5. 2024 od 10:00 hod. do 2. 9. 2024 do 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Žadatelé ze 42., 43. a 44. výzvy OPŽP, jejichž žádost byla ze strany SFŽP doporučena k podpoře a následně zařazena do zásobníku projektů, za předpokladu podání žádosti ve 100% shodných technických a finančních parametrech (s možností změnit termíny realizace) s žádostí podanou do OPŽP.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem podpory jsou následující podporované aktivity:
  • 1.6.B.a: Přivaděče a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody.
  • Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů, výstavba a intenzifikace zdrojů pitné vody, výstavba úpraven vody, posílení akumulace pitné vody, tj. výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
  • 1.6.B.b: Intenzifikace úpraven vody.
  • Intenzifikace úpraven vody, jako součást vodovodů dle zákona o VaK.
  • V případě, že projekt řeší současně opatření aktivity 1.6.B.a. a zároveň 1.6.B b. je nutné podat dvě samostatné žádosti.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše celkové podpory na jeden projekt je:
  • Aktivita 1.6.B.a.: 60 % z celkových způsobilých výdajů,
  • Aktivita 1.6.B.b.: 30 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň maximálně 50 mil. Kč.
 • Obce do 2 tisíc obyvatel mohou na dofinancování svých projektů čerpat také výhodnou půjčku až do výše 20 % celkových výdajů.
 • Celková alokace výzvy 2, 2 mld. Kč.

Specifika a omezení:

 • Podpora se nevztahuje na projekty, které řeší pouze běžnou údržbu stávající vodohospodářské infrastruktury.
 • Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2029.
 • Všechny podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru