Přeskočit na obsah

NPŽP — Výzva č. 6/2019: Ozdravné pobyty

Dotace na zajištění ozdravných pobytů s ekologickým výukovým programem pro žáky, kteří navštěvují předškolní zařízení, základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 10. 2019 10:00 do 31. 12. 2019.

Příjemci podpory:

 • Školské právnické osoby dle § 124 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů — mateřské školy, lesní mateřské školy, základní školy a gymnázia;
 • ostatní mateřské školy, lesní mateřské školy a základní školy zřízené a provozované v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 • poskytovatelé služby péče o dítě v dětské skupině dle § 3 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora na zajištění realizace ozdravných pobytů s ekologickým výukovým programem pro žáky, kteří navštěvují předškolní zařízení, základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší.
 • Ozdravné pobyty musí být realizovány v oblastech s vyhovující kvalitou ovzduší.

Forma a výše podpory:

 • Pro výzvu je alokováno celkem 40 mil. Kč.
 • Maximální výše podpory činí 70 Kč na osobohodinu EVP, přičemž na jednoho žadatele je stanovena max. výše podpory 400 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Všechny ozdravné pobyty musí být uskutečněny v období od 1. října 2020 do 30. dubna 2021 anebo od 1. října 2021 do 30. dubna 2022.
 • Všechny podpořené ozdravné pobyty budou realizovány na území České republiky. Místo konání ozdravného pobytu se musí nacházet v oblasti s vyhovující kvalitou ovzduší, definované touto výzvou.
 • Každý žadatel může podat pouze jednu žádost.
 • Minimální délka každého ozdravného pobytu musí zahrnovat 5 dní (tj. 4 noci).
 • EVP musí probíhat minimálně 6 hodin denně, vyjma dne příjezdu a odjezdu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “NPŽP — Výzva č. 6/2019: Ozdravné pobyty”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru