Přeskočit na obsah

NPŽP — Výzva č. 6/2020: Projektová příprava – sucho a povodně

Dotace na zajištění financování nákladů na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na projekty zaměřené na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, hospodaření se srážkovou vodou a revitalizace a renaturace vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů a realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu, pro které bude následně vypsaná výzva v OPŽP 2021–2027.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 12. 2020 do 31. 3. 2021 nebo do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, městské části hl. města Prahy, státní příspěvkové organizace, veřejné a státní vysoké školy, veřejnoprávní instituce, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1.4.B – Projektová příprava pro projekty zaměřené na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření.
 • 1.5.D – Projektová příprava pro projekty zaměřené na hospodaření se srážkovou vodou.
 • 4.2.E – Projektová příprava pro projekty zaměřené na revitalizace a renaturace vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů a realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu.

Forma a výše podpory:

 • Pro výzvu je alokováno celkem 100 000 000 Kč.
 • Podpora je poskytována formou zálohově vyplácené dotace ve výši max. 90 % z celkových předpokládaných způsobilých výdajů.
 • Max. výše podpory je 5 mil. Kč na žádost a zároveň max. 4 % z investičních nákladů na plánované opatření OPŽP.

Specifika a omezení:

 • V rámci 2. aktualizace výzvy došlo k prodloužení termínu realizace z 31. 12. 2022 na 30. 6. 2023.
 • Aktualizace: https://www.mzp.cz/cz/projektova_priprava_sucho_povodne_druha_aktualizace
 • Projektová příprava, stavební a zadávací řízení musí směřovat výhradně na realizaci projektů na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “NPŽP — Výzva č. 6/2020: Projektová příprava – sucho a povodně”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru