Přeskočit na obsah

NPŽP — Výzva č. 7/2023: Zakládání energetických společenství

Cílem Výzvy je podpora zakládání energetických společenství. Vznik energetických společenství je nezbytným předpokladem rozvoje komunitní energetiky v ČR.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 12. 2023 do 31. 1. 2024.

Příjemci podpory:

 • V 1. kole pro předkládání projektových záměrů.
  • Společenství vlastníků jednotek, Bytové družstvo, Pověřený zástupce, tedy vlastník nebo nájemník bytové jednotky zastupující vlastníky nebo nájemníky bytových jednotek, kteří hodlají realizovat zjednodušené sdílení elektřiny v bytovém domě dle vyhlášky č. 408/2015 o pravidlech trhu, ve znění pozdějších předpisů (znění účinné od 1. 1. 2023), nebo sdílení elektřiny s více než jedním místem připojení elektřiny; pověřený vlastník je oprávněným žadatelem pouze pro kategorii 1 dle části 4.1 této Výzvy. Územní samosprávný celek, případně jím zřízená příspěvková organizace nebo obchodní společnost ve 100% vlastnictví územního samosprávného celku. Člen zakladatelského subjektu, který se obvyklou formou (smlouva, dohoda) zavázal ke spolupráci na projektu založení ES, s výjimkou velkého podniku. Právnické osoby, které splňují definici dle Směrnice o OZE EU 2018/2001, čl. 2, odst. 16 (tj. společenství pro obnovitelné zdroje), nebo Směrnice o vnitřním trhu s elektřinou EU 2019/944, čl. 2, odst. 11 (tj. občanské energetické společenství).
 • V 2. kole pro předkládání žádostí o podporu.
  • Společenství vlastníků jednotek, Bytové družstvo, Pověřený zástupce, tedy vlastník nebo nájemník bytové jednotky zastupující vlastníky nebo nájemníky bytových jednotek, kteří hodlají realizovat zjednodušené sdílení elektřiny v bytovém domě dle vyhlášky č. 408/2015 o pravidlech trhu, ve znění pozdějších předpisů (znění účinné od 1. 1. 2023), nebo sdílení elektřiny s více než jedním místem připojení elektřiny; pověřený vlastník je oprávněným žadatelem pouze pro kategorii 1 dle části 4.1 této Výzvy. Územní samosprávný celek, případně jím zřízená příspěvková organizace nebo obchodní společnost ve 100% vlastnictví územního samosprávného celku. Dobrovolný svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., obecní zřízení. Člen zakladatelského subjektu, který se obvyklou formou (smlouva apod.) zavázal ke spolupráci na projektu založení ES, s výjimkou velkého podniku. Právnické osoby, které splňují definici dle Směrnice o OZE EU 2018/2001, čl. 2, odst. 16 (tj. společenství pro obnovitelné zdroje), nebo Směrnice o vnitřním trhu s elektřinou EU 2019/944, čl. 2, odst. 11 (tj. občanské energetické společenství).

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem Výzvy je podpora zakládání energetických společenství. Vznik ES je nezbytným předpokladem rozvoje komunitní energetiky v ČR.
 • Výzva zároveň zohledňuje cíle vyplývající z komponenty 2.5.3 Národního plánu obnovy, tj. ověření udržitelných forem ES, různorodost a přenositelnost podpořených projektů (vytvoření vzorových ES) a maximální využití potenciálu komunitní a komunální energetiky.
 • Předmětem podpory jsou činnosti potřebné k založení ES. Konkrétně budou podporovány tyto činnosti:
  • zpracování potřebných technických, ekonomických a právních podkladových materiálů nezbytných pro vznik a efektivní fungování ES,
  • související aktivity potřebné ke vzniku ES a proškolení a činnost koordinátora ES.

Forma a výše podpory:

 • Maximální míra podpory na činnosti uvedené v této Výzvě činí 90 % přímých realizačních způsobilých výdajů.
 • Pro Výzvu je stanovena celková alokace 98 mil. Kč z prostředků Národního plánu obnovy.

Specifika a omezení:

 • Podporovány jsou pouze činnosti, které byly plně realizovány a uhrazeny po 1. lednu 2022.
 • Podpořené projekty musí být zrealizovány včetně finančního vypořádání žádosti nejpozději do 31. 12. 2025.
 • Všechny podpořené žádosti musí být realizovány na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru