Přeskočit na obsah

NPŽP — Výzva č. 7/2024: Kanalizace a čistírny odpadních vod

Dotace na výstavbu kanalizace a výstavbu, modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 15. 5. 2024 od 10:00 hod. do 2. 9. 2024 do 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Žadatelé ze 42., 43. a 44. výzvy OPŽP, jejichž žádost byla ze strany SFŽP doporučena k podpoře a následně zařazena do zásobníku projektů, za předpokladu podání žádosti ve 100 % shodných technických a finančních parametrech (s možností změnit termíny realizace) s žádostí podanou do OPŽP.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1.3.C Kanalizace.
  • Výstavba a dostavba kanalizace pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
  • V rámci této aktivity lze podpořit rekonstrukce odlehčovacích objektů nebo výstavbu retenčních (záchytných nádrží) na jednotné kanalizaci za účelem snížení vypouštěného znečištění, a to v případě, že dojde k podstatnému snížení množství odlehčených odpadních vod nebo ke snížení počtu přepadů odlehčených odpadních vod za rok a zároveň bude instalováno zařízení na měření množství odlehčených odpadních vod.
 • 1.3.D.a Výstavba čistíren odpadních vod (domácí čistírny odpadních vod nejsou podporovány).
  • Výstavba čistíren odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod, jako součást kanalizace pro veřejnou potřebu dle zákona o VaK.
 • 1.3.D.b Modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod (domácí čistírny odpadních vod nejsou podporovány).
  • Modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod (součást kanalizace pro veřejnou potřebu dle zákona o VaK).
 • V případě, že projekt řeší současně opatření aktivity 1.3.C (popř. 1.3.D.a) a zároveň 1.3.D.b., je nutné podat dvě samostatné žádosti.

Forma a výše podpory:

 • Pro výzvu je alokováno celkem 7, 8 mld. Kč.
 • Maximální výše celkové podpory na jeden projekt je:
  • Aktivita 1.3.C. a 1.3.D.a: 60 % z celkových způsobilých výdajů,
  • Aktivita 1.3.D.b.: 30 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň maximálně 25 mil. Kč.
  • Maximální výše podpory na žádost činí 200 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2029.
 • Podpora se nevztahuje na projekty, které řeší pouze běžnou údržbu stávající vodohospodářské infrastruktury.
 • Všechny podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru