Přeskočit na obsah

NPŽP — Výzva č. 7/2020 — Pakt starostů pro klima a energii

Dotace na podporu udržitelného rozvoje obcí a krajů, zlepšení kvality životního prostředí a kvality života obyvatel a přispění k dosažení klimaticko-energetických závazků prostřednictvím zapojení měst a obcí ČR do iniciativy Pakt starostů a primátorů pro klima a energii.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 8. 2. 2021  od 10:00 hod. do 30. 7. 2021 do 14:00 hod, nebo do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Městské části.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Místní akční skupiny.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cíle prioritní oblasti: 
  • zlepšení životního prostředí a kvality života ve městech a obcích,
  • podpora udržitelného rozvoje měst a obcí,
  • zvýšení odolnosti měst a obcí vůči změně klimatu,
  • příspěvek k dosažení klimaticko-energetických závazků do roku 2030.
 • Podporované aktivity:
  • Zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP), příp. jeho aktualizace.
  • Organizace Místních dnů pro klima a energii, jejichž účelem bude zvýšení veřejného povědomí o tématech, jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie, odolnost vůči změně klimatu a propojení energetiky a změny klimatu (např. workshopy, výstavy, komentované prohlídky a dny otevřených dveří aj.).
  • Zřízení jednoho nového pracovního místa pro pracovníka obce nebo městské části (dle typu žadatele) na plný nebo částečný pracovní úvazek, který bude zajišťovat přípravu či aktualizaci akčního plánu a následnou realizaci opatření.

Forma a výše podpory:

 • Pro výzvu je alokováno celkem 10 mil. Kč.
 • Minimální výše podpory na jeden projekt činí 250 tis. Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 2 mil. Kč.
 • Maximální míra podpory na jeden projekt v rámci podporované aktivity a) a b) činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Maximální míra podpory na jeden projekt v rámci podporované aktivity c) činí 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty budou realizovány na území České republiky.
 • Datum ukončení realizace projektu je nejpozději do 15. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru