Přeskočit na obsah

NPŽP — Výzva č. 7/2021: Domovní čistírny odpadních vod

Cílem výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav DČOV do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od  1. 11. 2021, (10:00) do 31. 12. 2023, nejpozději však do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Obce.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora realizace soustav individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV do kapacity 50 EO1 pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a pro budovy ve vlastnictví dané obce, v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.

Forma a výše podpory:

 • Výše podpory na realizaci jedné DČOV činí: 
  • při kapacitě DČOV 1–15 EO: 150 tisíc Kč,
  • při kapacitě DČOV 16–50 EO: 300 tisíc Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Došlo k navýšení alokace z 300 mil. Kč na 450 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Ukončení realizace podpořených projektů: do 31. 12. 2026.
 • Všechny podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.
 • Každý žadatel může v rámci této výzvy podat pouze jednu žádost pro dané řešené území.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

4 komentáře na “NPŽP — Výzva č. 7/2021: Domovní čistírny odpadních vod”

 1. Dobrý den
  Chceme si postavit vlastní domek v obci, kde není kanalizace. Můžeme se také připojit k obci o dotaci?

 2. Dobrý den,
  pokud bychom chtěli získat dotaci na domácí čistírnu musíme si žádost podat na našem městě, tedy pouze jeho prostřednictvím nebo lze peníze získat nějakou přímou cestou?
  Děkuji za Vaši odpověď.

  1. Dobrý den,
   oprávněným žadatelem může být pouze obec, pro soukromé žadatele se dotace na domácí čistírny vod nyní neposkytují. Zkuste se tedy obrátit na daný obecní úřad, zda by o podání žádosti uvažovala.
   S pozdravem, LT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru