Přeskočit na obsah

NPŽP — Výzva č. 8/2023 Podpora obcí v národních parcích

Dotace je poskytována na zlepšení životního prostředí na území národních parků a kvality života občanů v obcích, které leží na území národních parků a podpora udržitelného rozvoje těchto obcí.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podat v období od 1. 11. 2023 od 10:00 hod. do 28. 6. 2024 do 14:00 hod. nebo do vyčerpání alokace.

Příjemci dotací:

 • Aktivita 5.5.A až D – všechny právnické osoby, s výjimkou obchodních korporací s podílem územních samosprávných celků menším než 50 % a politických stran a hnutí.
 • Aktivita 5.5.C, písmeno b) – pouze obce.
 • Aktivita 5.5.E – správy národních parků a nestátní neziskové organizace, jejichž hlavní činností je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, zejména zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti apod.
 • Aktivita 5.5.F – všechny subjekty, které mohou být příjemcem podpory v rámci podporovaných aktivit 5.5.A až E, a to za předpokladu, že jsou oprávněnými příjemci v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce dotace v rámci dotačních titulů financovaných z prostředků EU (OPŽP, NPO, Modernizační fond).

Typy podporovaných projektů:

 • 5.5.A Podpora v oblasti vybavenosti obcí.
 • 5.5.B Podpora v oblasti infrastruktury obcí.
 • 5.5.C Podpora zpracování rozvojových dokumentů, studií a projektové přípravy.
 • 5.5.D Podpora informačních center orientovaných na národní parky.
 • 5.5.E Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí.
 • 5.5.F Kofinancování projektů financovaných z EU prostředků (OPŽP, NPO, Modernizační fond).

Formy a výše podpory:

 • Alokovaná částka pro výzvu činí 200 mil. Kč.
 • Maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí: 
  • pro aktivitu 5.5.A, 5.5.C, 5.5.D a 5.5.E 85 % z celkových způsobilých výdajů,
  • pro aktivitu 5.5.B 70 % z celkových způsobilých výdajů,
  • pro aktivitu 5.5.F činí maximální výše podpory na jeden projekt 5 % z celkových způsobilých výdajů (v rámci OPŽP, NPO a Modernizačního fondu).

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2027, vyjma projektů v rámci podporované aktivity 5.5.F, které musí být realizovány v souladu s termíny stanovenými danou výzvou OPŽP, NPO a Modernizačního fondu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “NPŽP — Výzva č. 8/2023 Podpora obcí v národních parcích”

 1. Ondřej Dvořák

  Dobrý den

  prosím o sdělení ‚zda tento dot.titul může požadovat i obec ležící v CHKO Šumava. Zda je možno dotovat z tohoto titulu přechod kotlů z pevného tuhého paliva na zplynovací ekologické kotle. v domácnostech obce. Děkuji za odpověď. O.Dvořák

  1. Jakub Heidlberk

   Dobrý den pane Dvořáku,

   tento program Vám nebude moci pomoci ve Vámi uvedeném záměru. Pakliže se jedná o výměnu kotlů, z tuhých paliv na ekologičtější variantu a žadatelem by byli obyvatelé obce, pak by šlo uvažovat o programu Zelená úsporám.

   S pozdravem, J.H.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru