Přeskočit na obsah

NPŽP — Výzva č. 9/2022 Podpora obcí v národních parcích

Dotace je poskytována na zlepšení životního prostředí na území národních parků a kvality života občanů v obcích, které leží na území národních parků a podpora udržitelného rozvoje těchto obcí.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podat v období od 23. 1. 2023 od 10:00 hod. do 31. 7. 2023 do 14:00 hod. nebo do vyčerpání alokace.

Příjemci dotací:

 • V rámci podporované aktivity 5.5.A až D mohou o finanční podporu z prostředků Fondu žádat všechny právnické osoby, s výjimkou obchodních korporací s podílem územních samosprávných celků menším než 50 % a politických stran a hnutí. V případě podporované aktivity 5.5.C, písmeno d) jsou oprávněnými příjemci pouze obce.
 • V rámci podporované aktivity 5.5.E mohou o finanční podporu z prostředků Fondu žádat správy národních parků a nestátní neziskové organizace, jejichž hlavní činností je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta6 , zejména zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti apod.
 • V rámci podporované aktivity 5.5.F mohou o podporu z prostředků Fondu žádat všechny subjekty, které mohou být příjemcem podpory v rámci podporovaných aktivit 5.5.A až E, a to za předpokladu, že jsou oprávněnými příjemci v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce dotace v rámci dotačních titulů financovaných z prostředků EU (OPŽP, NPO, Modernizační fond).

Typy podporovaných projektů:

 • 5. 5. A Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí.
 • 5. 5. C Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií.
 • 5. 5. D Podpora informačních center orientovaných na národní parky.
 • 5. 5. E Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí.
 • 5. 5. F Kofinancování projektů financovaných z EU prostředků (OPŽP, NPO, Modernizační fond).

Formy a výše podpory:

 • Alokovaná částka pro výzvu činí 200 mil. Kč.
 • Maximální míra podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů, vyjma podporované aktivity 5.5.F.
 • Maximální výše podpory poskytnutá jednomu žadateli činí 6 mil. Kč., vyjma podporované aktivity 5.5.F.
 • V rámci podporované aktivity 5.5.F je celková výše podpory omezena na max. 5 % z celkových způsobilých výdajů projektů financovaných z EU prostředků (OPŽP, NPO, Modernizační fond), přičemž celková výše podpory poskytnutá z OPŽP, NPO, Modernizačního fondu a NPŽP nesmí přesáhnout 100 % celkových způsobilých výdajů.
 • 5.5.A Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí min. 200 tis. Kč max. 5 mil. Kč.
 • 5.5.C Podpora zpracování rozvojových dokumentů, studií a projektové přípravy min. 100 tis. Kč max. 1 mil. Kč.
 • 5.5.D Podpora informačních center orientovaných na národní parky min. 200 tis. Kč max. 2 mil. Kč.
 • 5.5.E Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí min. 200 tis. Kč max. 2 mil. Kč.
 • 5.5.F Kofinancování projektů financovaných z EU prostředků (OPŽP, NPO, Modernizační fond) dle dotačního titulu dle dotačního titulu.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2026, vyjma projektů v rámci podporované aktivity 5.5.F, které musí být realizovány v souladu s termíny stanovenými danou výzvou v rámci dotačních titulů financovaných z EU prostředků (OPŽP, NPO, Modernizační fond).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “NPŽP — Výzva č. 9/2022 Podpora obcí v národních parcích”

 1. Dobrý den

  prosím o sdělení ‚zda tento dot.titul může požadovat i obec ležící v CHKO Šumava. Zda je možno dotovat z tohoto titulu přechod kotlů z pevného tuhého paliva na zplynovací ekologické kotle. v domácnostech obce. Děkuji za odpověď. O.Dvořák

  1. Dobrý den pane Dvořáku,

   tento program Vám nebude moci pomoci ve Vámi uvedeném záměru. Pakliže se jedná o výměnu kotlů, z tuhých paliv na ekologičtější variantu a žadatelem by byli obyvatelé obce, pak by šlo uvažovat o programu Zelená úsporám.

   S pozdravem, J.H.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru