Přeskočit na obsah

NPŽP — Výzva č. 9/2023: Vodovody a úpravny vody

Dotace na výstavbu vodovodů včetně navýšení kapacity úpraven vody s cílem stabilizovat dodávky pitné vody a zmírnit negativních dopady sucha.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 10. 2023 do 31. 1. 2024.

Příjemci podpory:

 • Obce/města, dobrovolné svazky obcí, městské části hlavního města Prahy, obchodní společnosti ovládané vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem, zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem.
 • Obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob musí být zároveň vlastníky vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu ve smyslu zákona o VaK.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem výzvy je zlepšení dodávek pitné vody zejména za účelem zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody.
 • 1.6.B.a: Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů, výstavba a intenzifikace zdrojů pitné vody, výstavba úpraven vody, posílení akumulace pitné vody, tj. výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu.
 • 1.6.B.b: Intenzifikace úpraven vody jako součást vodovodů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše přímých způsobilých realizačních výdajů na jeden projekt: 3 mil. Kč.
 • Maximální výše celkové podpory na jeden projekt:
  • Aktivita 1.6.B.a.: 70 % z celkových způsobilých výdajů.
  • Aktivita 1.6.B.b.: 30 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň maximálně 50 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • V případě, že projekt řeší současně opatření aktivity 1.6.B.a. a zároveň 1.6.B.b. je nutné podat dvě samostatné žádosti.
 • Podpora se nevztahuje na projekty, které řeší pouze běžnou údržbu stávající vodohospodářské infrastruktury.
 • Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2029.
 • Všechny podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru