Přeskočit na obsah

NRB — Program ELENA pro veřejný sektor

Cílem programu ELENA (European Local ENergy Assistance) je usnadnit realizaci energeticky úsporných opatření metodou EPC. Je zaměřen na renovace stávajících nemovitostí a cílené investice do stavebních a technologických opatření. NRB prostřednictvím něho nabízí komplexní servis při přípravě energeticky úsporných projektů za zlomek nákladů.

Příjem žádostí:

 • Žádost o dotaci podá žadatel v termínu: v momentě uvedení na našem webu nebylo stanoveno datum ukončení příjmu žádostí.

Příjemci podpory:

 • Obce, města, kraje a další instituce veřejného sektoru.

Typy podporovaných aktivit:

 • Komplexní pomoc při přípravě kvalitního energeticky úsporného projektu v budovách řešeného metodou EPC.
 • Poradenství je určeno pro kraje, města, obce a další subjekty veřejné správy, které plánují investovat do tzv. EPC projektů (jedná se o energeticky úsporné projekty na opatření spojená s obálkou budovy (zateplení, výměna oken/dveří, zastínění apod.) nebo s užíváním budovy (vytápění, příprava teplé vody, ventilace, chlazení, osvětlení, energetický management, OZE, automatizace a řízení budov)).
 • Poradenství zahrnuje:
  • úvodní zhodnocení objektů v souvislosti se spotřebou energie,
  • zpracování vstupní analýzy vhodnosti využití metody EPC, 
  • příprava zadávacího řízení na výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem,
  • příprava povinných příloh pro podání žádosti o spolufinancování z OPŽP nebo obdobného programu.
 • Poradenství se vztahuje:
  • projekty zaměřené na zvyšování energetické účinnosti budov použitím metody EPC,
  • realizace opatření metodou EPC, tj. poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem,
  • základem EPC projektů je smluvní záruka za dosažení plánovaného objemu úspor energie, a tím také za snížení nákladů souvisejících se spotřebou energie,
  • EPC projekty jsou uplatněné především ve veřejném sektoru, zejména ve školních budovách, ve zdravotnictví (nemocnice, polikliniky, léčebny) a u ostatních veřejných budov (plavecké bazény, zimní stadiony, kulturní a administrativní objekty).

Forma a výše podpory:

 • Zajištění odborného zpracování potřebných podkladů,
 • snížení energetické nákladovosti provozu budov,
 • úhrada 90 % nákladů spojených s přípravou projektu.

Specifika a omezení:

 • Žádost přijímají všechna obchodní místa nebo ji lze zaslat na e‑mailovou adresu elena@nrb.cz, e‑mailovou adresu příslušného obchodního místa nebo předat do datové schránky či webové podatelny NRB (v případě datové schránky a podatelny prosím uveďte příslušnou pobočku v předmětu zprávy).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru