Přeskočit na obsah

NRB — Výzva I — Podřízený úvěr NPO

Zvýhodněné podřízené úvěry z programu Podřízený úvěr – NPO mají posílit investiční aktivity a konkurenceschopnost malých a středních podniků a umožnit jim realizaci podnikatelských projektů, které přispívají k plnění klimatických cílů a zelené transformaci.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 15. 9. 2023 do 30. 6. 2026.

Příjemci podpory:

 • OSVČ, malé a střední podniky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program je určen pro živnostníky, malé a střední podniky působící v oblastech:
  • výroba a distribuce energie z obnovitelných zdrojů,
  • informační a komunikační činnosti,
  • zpracovatelský průmysl,
  • stavebnictví,
  • zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi,
  • výzkum a vývoj a další.

Forma a výše podpory:

 • Plánovaná alokace výzvy 825 000 000 Kč.
 • Typ úvěru: investiční, do doby splacení dluhů ze seniorního úvěru je zvýhodněný úvěr podřízen seniornímu úvěru.
 • Podíl financování: až 45 % způsobilých výdajů projektu.
 • Minimální výše: úvěru 1 mil. Kč.
 • Maximální výše úvěru: 
  • až 100 mil. Kč pro podporované aktivity s klimatickým koeficientem 100 %,
  • až 40 mil. Kč pro podporované aktivity s klimatickým koeficientem 40 %.
 • Lhůta čerpání až 24 měsíců od uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru, nejpozději do 31. 12. 2025.
 • Odklad plateb na zajišťovací vklad (případně splácení):
  • až 5 let od uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru pro podporované aktivity s klimatickým koeficientem 100 %,
  • až 3 let od uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru pro podporované aktivity s klimatickým koeficientem 40 %.
 • Úroková sazba: úvěr je bezúročný po dobu podřízenosti, následně 3 % p. a.
 • Splatnost úvěru: až 15 let od uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru.

Specifika a omezení:

 • Příjemce podpory je dále povinen po dobu 3 let od ukončení realizace projektu:
  • zachovat podpořenou investici a realizovat projekt; toto nebrání reprodukci zařízení nebo vybavení, které se během tohoto období porouchá či zastará,
  • používat dlouhodobý nehmotný majetek pořízený ze zvýhodněného úvěru výhradně za účelem realizace projektu pro potřeby provozovny (provozoven), kde je realizován projekt,
  • zajišťovat oddělením činností nebo rozlišením nákladů podpořených podle této výzvy, aby jeho případné činnosti v odvětví uhelného průmyslu (CZ-NACE 05 a 19.1), ocelářského průmyslu (24 kromě 24.5), průmyslu syntetických vláken (20.60), stavby lodí (30.11), dopravy a související infrastruktury (49 až 51) a výroby a distribuce energie, energetické infrastruktury (35) nevyužívaly podporu poskytnutou podle této výzvy.
  • Projekt musí být realizován mimo hlavní město Prahu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru