Přeskočit na obsah

NROS — Grantová výzva — Studentské granty — kurzy

Záměrem programu je podpora mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami, ohrožené neúspěchem a zároveň podpora talentované mládeže v rámci studia na střední odborné škole, tedy provázání odborného školství na straně jedné a poptávky firem v regionu na straně druhé.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o grant je stanovena od 9. října 2023 do 15. listopadu 2023.

Příjemci podpory:

 • Střední odborné školy a Střední odborná učiliště ve Středočeském kraji, u nichž je Středočeský kraj zároveň zřizovatelem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem této grantové výzvy je zvýšení v rámci mimoškolního vzdělávání žáků a jejich účasti na soutěžích.
  V rámci grantové výzvy mohou školy podávat žádosti na:
  • absolvování specializovaných kurzů, seminářů a vzdělávacích workshopů (zacílení musí souviset se studijním oborem, který žák/žáci studuje/jí),
  • účast na soutěžích, olympiádách apod.

Forma a výše podpory:

 • Program je financován z prostředků The VELUX Foundations. 
  • Částka k rozdělení činí 1 000 000 Kč.
  • Maximální výše nadačního příspěvku 45 000 Kč bez DPH.
  • Minimální výše nadačního příspěvku 10 000 Kč bez DPH.

Specifika a omezení:

 • Jedna škola může v této výzvě podat dohromady dvě žádosti – každou na jiný učební obor.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru