Přeskočit na obsah

NROS – Grantová výzva – Studentské granty — projekty

Cílem této grantové výzvy je zvýšení rozvoje vědomostí, kompetencí a dovedností žáků a to prostřednictvím podpory mimoškolních aktivit žáků.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o grant je stanovena od 9. října 2023 do 15. listopadu 2023.

Příjemci podpory:

 • Střední odborné školy a Střední odborná učiliště ve Středočeském kraji, u nichž je Středočeský kraj zároveň zřizovatelem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Realizátorem projektu musí být kolektiv nejméně 3 žáků, kteří budou mít garanta projektu v osobě pedagoga ze své školy. Žáci jsou hlavním nositelem i realizátorem projektu od jeho záměru, přes podání žádosti, realizace podpořeného projektu až po jeho vyúčtování.
 • Podporované aktivity v rámci grantové výzvy, např.: 
  • pořádání seminářů, workshopů, přednášek;
  • pořádání akcí pro žáky, komunitu, školu, veřejnost;
  • pořádání sportovních utkání, vědomostních soutěží, výstav, exkurzí, společenských akcí;
  • podnikatelské aktivity např. založení fiktivní firmy,
  • projekty zaměřené na aktivity směřující k podpoře demokratických hodnot, občanských práv a svobody např. pořádání besed, workshopů.

Forma a výše podpory:

 • Program je financován z prostředků The VELUX Foundations. 
  • Částka k rozdělení činí více než 1 000 000 Kč.
  • Maximální výše nadačního příspěvku 45 000 Kč bez DPH.
  • Minimální výše nadačního příspěvku 10 000 Kč bez DPH.

Specifika a omezení:

 • Jedna škola může v této výzvě podat dohromady dvě žádosti – každou na jiný učební obor.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru