Přeskočit na obsah

NROS — Granty pro učitele

Granty jsou určeny na nákup technologických nástrojů (včetně licencí) vedoucích k modernizaci výuky a ke zlepšení digitální gramotnosti žáků i pedagogických pracovníků.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat:
  • 1. kolo výzvy —  od 9. října 2023 do 15. listopadu 2023.
  • 2. kolo výzvy — od 1. prosince 2023 do 15. března 2024.

Příjemci podpory:

 • Podporované jsou střední odborné školy a střední odborná učiliště zřizované Středočeským krajem. Žádost o grant podávají pedagogové prostřednictvím dané střední školy.

Typy podporovaných aktivit:

 • A) Didaktické pomůcky:
  • Granty jsou určeny pro učitele, kteří budou didaktické pomůcky připravovat. Grant bude přidělen ex-post na základě předloženého a vyhodnoceného učebního materiálu, který je určen pouze pro následující obory vzdělávání typu H (tříleté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou).
 • B) Digitální pomůcky:
  • nákup technologických nástrojů (včetně licencí) vedoucích k modernizaci výuky a ke zlepšení digitální gramotnosti žáků i pedagogických pracovníků. Žadatel má povinnost přesně popsat přínos těchto technologií pro zvyšování odborných kompetencí žáků i pedagogů.

Forma a výše podpory:

 • Program je financován z prostředků The VELUX Foundations. 
 • Částka k rozdělení činí více než 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše nadačního příspěvku 45 000 Kč bez DPH.
 • Minimální výše nadačního příspěvku 10 000 Kč bez DPH.

Specifika a omezení:

 • Jedna škola může v této výzvě podat až 3 projekty (z toho může být pouze 1x nákup digitální pomůcky a licence), za podmínky, že každý projekt podá/zpracuje jiný vyučující.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru