Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

NROS – Krizový fond Nadačního fondu ŠKODA AUTO

laptop-2561162_960_720
Share Button

Nadační fond ŠKODA AUTO ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti vyhlašuje 2. kolo grantové výzvy Krizového fondu Nadačního fondu ŠKODA AUTO. Cílem grantového programu je podpořit organizace zejména v zavádění nových přístupů, technologií nebo přizpůsobení jejich činností změněným podmínkám a pomoct jim tak překonat negativní důsledky způsobené pandemií.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena:
  • 1. vlna do 30. 10. 2020.
  • 2. vlna do 30. 11. 2020.

Příjemci podpory:

 • Spolek,
 • obecně prospěšná společnost,
 • církev, náboženská společnost, nebo účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb,
 • školy a školská zařízení,
 • ústav,
 • příspěvkové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem výzvy je podpora organizací, které v regionu Mladoboleslavska vykonávají veřejně prospěšnou činnost podporující a rozvíjející zdravotní a sociální péči, vzdělávání, ekologii, humanitární a charitativní účely.

 • Podpora směřuje zejména na:

  • transformaci nebo rozšíření činnosti vztahu k očekávanému omezení ve společnosti – např. vybavení pro online formy poskytování služeb, terénní formy sluţby (v rámci podpory cirkulární ekonomiky bude podporována myšlenka pořízení repasovaného vybavení oproti novému se stejnými parametry a kvalitou),

  • rozvoj organizace práce a pracovních postupů – např. nové nastavení strategie, práce z domova,

  • zlepšení péče o zaměstnance – vzdělávání, poradenství,

  • nákup zdravotnických či ochranných pomůcek,

  • aktivní mobility v rámci poskytování služeb (např. kola, cyklorikši atd.)

  • další oblasti, které jsou v souladu s cíli této výzvy.

Forma a výše podpory:

 • Částka k rozdělení: 913 976 Kč.
 • Minimální výše nadačního příspěvku: 25 000 Kč.
 • Maximální výše nadačního příspěvku: 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší čerpání nadačního příspěvku: 30. 4. 2021.
 • Místo realizace: NNO, která má v okrese Mladá Boleslav sídlo, nebo zde prokazatelně dlouhodobě poskytuje služby.
 • Místo realizace projektu: Území okresu Mladá Boleslav – žadatel v něm má sídlo, nebo v něm prokazatelně poskytuje služby.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>