Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

NROS – Podpora pro Moravu a Lounsko – Restart komunitních aktivit – 2. kolo

tornado-1193184__340
Share Button

Cílem podpory je znovunastartování komunitního života v obcích zasažených přírodní katastrofou na Moravě a na Lounsku.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 2. 2022 do 15. 3. 2022.

Příjemci podpory:

 • O příspěvek z grantového programu může požádat organizace registrovaná v ČR. Organizace je oprávněna přihlásit 1 projekt. Přípustné jsou následující právní formy žadatele:
 • Spolek a organizační jednotka spolku (např. skaut, pionýr, dobrovolní hasiči, atd.), obecně prospěšná společnost, účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb, ústav, nadace a nadační fondy, příspěvková organizace (např. DDM), obce, školy a školská zařízení ve vztahu k rozvoji mimoškolních vzdělávacích nebo sportovních aktivit.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem podpory je znovunastartování komunitního života v obcích zasažených přírodní katastrofou na Moravě a na Lounsku.
  • i) vybavení kluboven a míst určených pro sdružování obyvatel,
  • ii) vybudování nebo rekonstrukci vnitřních i venkovních prostor a zázemí pro komunitní setkávání,
  • iii) pořádání společenských a kulturních akcí. Dále bude podpora určena také na vzdělávání pracovníků veřejně prospěšných organizací.
 • Příklady podporovaných projektů:
  • pořádání komunitních kulturních, uměleckých, sportovních, vzdělávacích setkání a jiných volnočasových aktivit posilujících sousedské vztahy, podporující budování důvěry, ochranu a rozvoj místních tradic a dědictví;
  • oživení ulic a náměstí (např. sousedské a pouliční slavnosti, komentované procházky, pikniky),
  • vznik nebo rozšíření dobrovolnických aktivit;
  • podpora komunitního a mezigeneračního učení a předávání znalostí;
  • materiální vybavení pro spolkové a komunitní aktivity;
  • návrhy a realizace naučných stezek, relaxačních a sportovních zastávek;
  • revitalizace veřejné zeleně, veřejných zahrad, zákoutí (např. parky, komunitní zahrady);
  • oprava drobných památek, úprava zanedbaných míst;
  • výstavba, nebo revitalizace venkovních volnočasových objektů (přírodní amfiteátry, grilovací prostory, přístřešky, apod.);
  • rekonstrukce vnitřních prostor pro aktivní volný čas a komunitní setkávání (komunitní centra, kluby, sokolovny apod.).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše nadačního příspěvku činí 50 000 Kč.
 • Maximální výše nadačního příspěvku činí 300 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Uznatelné náklady jsou ty, které vznikly ode dne podání žádosti (nejdříve 1. 2. 2022) do konce realizace projektu vyznačeného ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku, nejpozději však do 30. 9. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>