Přeskočit na obsah

NROS — Program překlenovací pomoci 3P

V rámci Programu překlenovací pomoci „3P“ poskytuje Nadace rozvoje občanské společnosti neziskovým organizacím v České republice překlenovací pomoc formou návratných nadačních příspěvků k předfinancování projektů, které byly závazně podpořeny z veřejných zdrojů.

Příjem žádostí:

 • Plánované termíny uzávěrky příjmu žádostí v roce 2020 jsou: 
  • 13. 1. 2020,
  •  9. 3. 2020,
  • 11. 5. 2020,
  • 14. 9. 2020,
  •  2. 11. 2020.

Příjemce podpory:

 • Spolky, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církve, nadace, nadační fondy, ústavy, příspěvkové organizace a sociální družstva — působící především v oblastech občanská společnost a neziskový sektor, programy pro děti a mládež, sociální služby, vzdělávání, lidská práva a multikulturní společnost, ochrana životního prostředí a sociální podnikání.

Typy podporovaných projektů:

 • Předfinancování dotačních/grantových prostředků určených pro realizaci projektu na území České republiky v oblastech: 
  •  občanská společnost a neziskový sektor,
  •  programy pro děti a mládež,
  •  sociální služby,
  •  vzdělávání,
  •  lidská práva a multikulturní společnost,
  •  ochrana životního prostředí,
  •  sociální podnikání.

Forma a výše podpory:

 • Návratné nadační příspěvky poskytuje NROS ve výši od 250 000 Kč do 1 000 000 Kč na dobu od 4 do 12 měsíců.

Specifika a omezení:

 • U žádající organizace je hodnoceno naplnění následujících podmínek: víceletá existence, úspěšná administrace alespoň jednoho projektu podpořeného z fondů EU, výnosy za poslední rok ve výši minimálně 2,5 miliónu Kč, bezdlužnost, zaměstnávání min. 3 zaměstnanců, vedení podvojného účetnictví a vytváření příjmů z vlastní činnosti. Žádající organizaci se doporučuje podrobně se seznámit se Směrnicí pro žadatele na adrese http://www.nros.cz/cs/programy/program3p/dokumenty-ke-stazeni/.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru