Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Reference

Soukromý sektor

Veřejný sektor

Neziskový sektor

Dotaci ve výši 23 milionů na nákup ekologických pracích linek jsme pomohli získat Prádelně Kyselý, a.s. Mezi další spokojené klienty patří například Tipafrost, a.s., První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. SPEL a.s., VUP Medical, a.s., WAVIN Ekoplastik s.r.o.,  C-Energy Bohemia s.r.o., Top-steel Bohemia, s.r.o. a další. K významným milionovým dotacím pomáháme více než 100 obcím po celé České republice již od roku 2010. Všech našich služeb využívá z veřejného sektoru více než 250 klientů, kterým jsme ušetřili již více než 1 miliardu Kč. Mezi spokojené klienty patří např. obec Rajhradice se svou 20 milionovou dotací na stavbu nové školy, obec Hodonice s 24 milionovou dotací na stavbu multifunkční sportovní haly nebo obec Kovalovice s rekonstrukcí obecního úřadu s dotací 10 milionů. Energeia o.p.s. s naší pomocí získala 254 milionovou dotaci na unikátní charitativní projekt malé vodní elektrárny Štětí. Mezi další spokojené klienty patří například Sportovní klub Meteor Brno o.s., The Czech Ensemble Baroque, Rodinné centrum Studánka o.s., Zaměstnanost o.s., Takňák o.s. a další.
anchor
anchor
anchor

Mgr. Věra Vávra, spolumajitelka VAVI s.r.o. – rodinného podniku založeného v roce 1990, který je výrobcem pánských i dámských košil a firemních oděvů a obleků:

„Dotační.info a konkrétně Karolína Zemanová a Klára Jarchovská nám pomáhají s žádostmi o dotace už téměř 2 roky. Nezávisle na této internetové recenzi bychom jejich služby doporučili každému, kdo hledá pomoc s podáním žádosti o dotaci z EU fondů a následně i s její administrací. Dostáváme od nich skvělý servis od chvíle, kdy jsme agenturu, kde pracují, oslovili všeobecným e-mailem zaslaným víceméně naslepo. Karolíně a Kláře jsme proto nechali poslat květiny hned po podání první žádosti. Málokdy se nám totiž stává, že bychom narazili na zaměstnance firmy, kteří pracují se stejným nasazením jako její majitelé. Obětavost a schopnost vycházet vstříc našim požadavkům je ze strany paní Zemanové a paní Jarchovské výjimečná. Za jejich práci jim děkujeme a doufáme, že nám klapnou všechny žádosti, které s jejich pomocí podáme.“

ohp

OBROVSKÝ ÚSPĚCH – OCENĚNÍ PODNIKATELSKÝ PROJEKT ROKU 2020

Projekt našeho klienta – společnosti PLEHASO, komanditní společnost – který celý proběhl pod naší taktovkou (od podání žádosti o podporu až po udržitelnost), byl vybrán mezi 15 nejlepších podnikatelských projektů roku 2020! 29. 6. 2021 se uskutečnilo vyhlášení nejlepších projektů za rok 2020, které byly realizovány v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Na slavnostním večeru zazněly vítězné projekty v devíti kategoriích. Sedm z nich (Aplikace, Inovace, Potenciál, Proof of Concept, Inovační vouchery, Nemovitosti a Úspory) je tradičních dle zaměření podpory, nově k nim přibyly kategorie z oblasti hospodaření s vodou a cirkulární ekonomiky. A právě v cirkulární ekonomice byl vybrán projekt našeho klienta!

Milan Blahák, starosta obce Kovalovice:

„S Dotační.info byla výborná spolupráce, je to přesně ten článek řetězu při komunikaci mezi obcí (zhotovitelem projektu) a ministerstvem (poskytovatelem dotace), který obec potřebuje pro zdárné čerpání dotace od zahájení až po dokončení celého díla. Doporučuji!“

kovaloviceou

Jana Rejzlová Šimková, jednatelka společnosti PRINTED, spol. s r.o., která se zabývá výrobou desek plošných spojů:

„Firmu Dotační.info jsme poprvé oslovili již v roce 2015. Veškeré podklady po odborné konzultaci profesionálně zpracovali, se všemi dotazy a spojenými problémy ochotně a obratem pomohli a bez průtahů vyřídili. Při žádosti o další dotaci na konci roce 2019 jsme tedy opětovně navázali spolupráci a jejich pomoc, kvality a součinnost znovu předčila naše očekávání. Jejich rychlé a vstřícné jednání pomohlo k získání dotace při pořízení nových technologií. Děkujeme paní Jarchovské, p. Novosadovi a celému týmu této společnosti.“

printed

Pan starosta Ing. Miroslav Hochvald z obce Bílovice-Lutotín:

„Spolupráce s odborníky z Dotační.info na přípravě a během realizace celého projektu „Cyklostezka Kostelec na Hané – Lutotín“ byla ze strany pracovníků z Dotační.info maximálně vstřícná a provázená znalostí problematiky. Vždy se nám dostalo odpovědi na naše otázky a všechny obtíže, které se v rámci přípravy a realizace objevily, byly k naší spokojenosti vyřešeny.“

bilovice-lutotin-cyklostezka

Stanislav Škodák za společnost Prádelny Škodák, s.r.o.:

„Společnost Dotační.info nás provedla celým dotačním procesem, a to od přípravy projektu s názvem „Realizace komplexních opatření vedoucích ke snížení spotřeby energie ve společnosti Prádelny Škodák, s.r.o.“, přes jeho realizaci, až po fázi udržitelnosti. Konzultanti firmy, konkrétně paní Klára Jarchovská, pan Radomír Věntus a pan Luboš Novosad, odvedli precizní a profesionální práci, za což jim patří z naší strany velký dík. Pokud bychom v budoucnu zvažovali realizaci dalšího podobného projektu, určitě se bez váhání znovu obrátíme na odborníky z Dotační.info“

skodak-zateplení

Michal Dubnický, Střední škola Gemini Brno:

„Chtěl bych velice poděkovat zkušenému týmu Dotační.info za administraci projektu OPŽP Zateplení fasády a střechy budovy Vaculíkova 14, Brno včetně výměny oken a rekuperace budovy. Spolupráce byla na vysoké úrovni. Dobrá komunikace s paní Alexovou výrazně urychlila administraci projektu a proplacení dotace. Se službami jsem velice spokojen, komunikace byla rychlá, efektivní a velmi odborná. Služby společnosti Dotační.info naprosto doporučuji.“

gemini-zatepleni-skola

Ing. Jan Vovesný, starosta obce Prace:

„Několikaletá spolupráce s odborníky z Dotační.info probíhala a stále probíhá k naší plné spokojenosti. Firma pružně reaguje na všechny naše dotazy a žádosti a veškeré projekty, které jsme spolu tvořili, vedly ke zdárnému konci. Pracovníci firmy jsou zkušení, spolehliví a znalí dotčené legislativy i podmínek jednotlivých projektů. Jimi poskytované služby jsou na vysoké úrovni, a proto spolupráci s Dotační.info rozhodně doporučuji všem zájemcům.“

detskehristeprace

Ing. Ladislav Denk ze společnosti VÁHALA a spol. s r.o.:

„Chtěl bych moc poděkovat za celé administrativní zvládnutí projektu s názvem Snížení environmentálních rizik ve společnosti Váhala a spol. s.r.o., za rady, podněty a připomínky, které jsme společně s odborníky z Dotační.info řešili. Tato investice nám moc pomohla a její realizací jsme předešli provozním problémům, které mohly nastat.“

vahala

Martin Krátký, starosta obce Němčany:

„Spolupráce s experty z Dotační.info probíhala pohodově a přívětivě. Rádi bychom vám chtěli poděkovat za spolupráci při realizaci projektu „Rekonstrukce a přístavba Základní a Mateřské školy Němčany II. etapa“, za zpracování projektu a za přípravu dokumentů k získání dotace. S vaší pomocí jsme úspěšně získali dotační prostředky na realizaci projektu. Děkujeme za profesionální a spolehlivý přístup. S vašimi poskytovanými službami a přístupem jsme velmi spokojeni, vřele vás můžeme doporučit dalším subjektům.“

nemcany-skola

Pan Petr Prokeš ze společnosti PREFA Roudná s.r.o., která se zabývá výrobou betonových stavebních dílců:

„Spolupráce s Dotační.info na dotačním projektu v programu Úspory energie byla bezproblémová a domluva vždy rychlá. Vyřídili za nás všechny nutné dokumenty při žádosti o podporu, v průběhu realizace zajistili kontrolu faktur a příslušných dokumentů i finální připsání dotace na náš účet. Nyní se nám starají o udržitelnost projektu. Díky společnosti Dotační.info máme v našem areálu betonárky (I.) nové mísící centrum i (II.) upravené vytápění, nové osvětlení a nový zásobník kameniva, kdy realizaci tohoto druhého projektu převzali do svých rukou až ve fázi realizace. Pro spolupráci v oblasti dotací můžeme společnost vřele doporučit, nyní jsme s nimi podali projekt do programu Technologie a připravujeme další do programu Úspory energie.“

prefa-roudna

Oto Koutný, jednatel společnosti AQUAdem, s.r.o., která se zabývá komplexní CNC výrobou plechových dílů, 3D měřením a zajištěním povrchových úprav:

„V souvislosti s vzájemnou spoluprací od přípravy projektu, přes realizaci až po závěrečnou zprávu a žádost o platbu vše probíhalo ze strany odborníků z Dotační.info velice profesionálně. Velice kladně hodnotíme, jak rychle reagovali na naše dotazy či připomínky. Musíme konstatovat absolutní spokojenost s jejich službami. Děkuji za spolupráci.“

Společnosti AQUAdem, s.r.o. jsme pomáhali s projektem v programu Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny. Předmětem projektu bylo pořízení technologie pro recyklování použitého abrazivního materiálu, který vzniká při obrábění a dělení materiálu vysokotlakým kapalinovým paprskem. Výsledkem je až 60% výtěžnost recyklačního procesu, což v případě této společnosti činí úsporu neuvěřitelných 600 tun abraziva ročně.

odpol

Mgr. Tomáš Havetta, Výbor SVJ Oblá 20 a 22, Brno:

V červnu 2019 jsme obdrželi stavební povolení na revitalizaci našeho domu. Revitalizace obsahovala jak klasické zateplení, tak i významné rozšíření stávajících lodžií a přístavbu lodžií k bytům, které ji neměly. Předpokládané náklady se pohybovaly kolem 18 mil. Kč. Oslovili jsme několik společností, nabízejících pomoc při zpracování žádosti o dotaci. Část firem nás rovnou odmítla. Z firem, které zareagovaly, jsme vybrali společnost Dotační.info, která na nás působila jako dostatečně důvěryhodná i s ohledem na fakt, že spolupráce při dotačních projektech je vždy otázkou více jak 5 let.

Díky spolupráci jsme zorganizovali výběrové řízení, které splnilo všechny požadavky pro následnou žádost o dotaci. Cena a podmínky dosažené výběrovým řízením byla sama o sobě významným přínosem, protože výsledná částka se snížila na 15 mil. Kč. Už tato úspora bohatě zaplatila cenu pomoci při dotačním řízení.

Samotnou dotaci vyřídili odborníci z Dotační.info rychle a s převzetím většiny starostí spojených s nahráváním dat do systému pro dotace. Po ukončení stavby, která trvala 5 měsíců, nastalo z mého pohledu nejtěžší období v podobě postupné kompletace všech podkladů k žádosti o proplacení dotace. I v této nejbyrokratičtější fázi byli odborníci z Dotační.info partnery, zajišťující komunikaci s dotační agenturou a schvalovatelem platby.

Po kompletaci všech požadovaných dokumentů a splnění všech publikačních požadavků, se kterými nám Dotační.info taky pomohlo, jsme obdrželi dotaci v plné výši podle žádosti. S ohledem na fakt, že spolupráce probíhala v době Covidových restrikcí, můžeme pouze konstatovat, že spolupráce vedla k úspěšnému konci a nám zajistila vše, co jsme očekávali – odbřemenění od jednání s dotační agenturou a pomoc při všech krocích nutných k získání dotace. Děkujeme za spolupráci a věříme, že dalších 5 let proběhne stejně bezproblémově.

obla

Soukromý sektor

Madeta aeroservis PBS
 grifftec  tipafrost  wavin
 guschu  lhotak  plehaso
Váhala Ohýbané profily Top Steel
Comtesys Icom vision Choceňská-mlékárna
VUP Krásno Medical
Rovner Chetes Povys Kegler Consulting
Zita Kájov Chetes Povys Medical
Regent Agro DplusD Lhoták
Kyoprint Printed Kegler Consulting Ikafol
Chodovar

Veřejný sektor

Akademie věd ČR Krásno
Univerzita Karlova MM čr

 

Město Blansko

Město Blansko

Chetes

Obec Mikulčice

Povys

Obec Ráječko

Medical

Město Příbram

Žarošice

Obec Žarošice

Prosecká Lhota

Obec Prosecká Lhota

obec Čistá

Obec Čistá

Kašperské Hory

Město Kašperské Hory

Rájec Jestřebí

Město Rájec-Jestřebí

Oslavany

Město Oslavany

Hajany

Obec Hajany

Kunovice

Město Kunovice

Beroun

Město Beroun

Bohušov

Obec Bohušov

Hýskov

Obec Hýskov

Mostek

Obec Mostek

Březina

Obec Březina

České Heřmanice

Obec České Heřmanice

Čistá u Horek

Obec Čistá u Horek

Čížová

Obec Čížová

Dalovice

Obec Dalovice

Hluk

Město Hluk

Hodonín

Obec Hodonín

Hrochův Týnec

Město Hrochův Týnec

Hrušovany

Obec Hrušovany

Hvozd

Obec Hvozd

Bělá

Obec Bělá

Bohuslavice

Obec Bohuslavice

Neziskový sektor

Energeia Meteor

 

Studánka centrum služeb Slunce všem Kvis
Caritas

 

 

Zeptejte se nás na @: dotazy@cyrrusadvisory.cz, tel.: +420 538 705 776 a využijte bezplatnou konzultaci.

Navštivte také: Představení společnostiPodporujemeKariéra.

Loading...
Loading...