Přeskočit na obsah

Obec Blučina — Program poskytování dotací „Blučina pod stromy“

Obec Blučina vyhlašuje program a následně výzvu k podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů v obci Blučina a k. ú. Blučina (listnatých stromů jakéhokoliv druhu, ne keřů).

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 1. 2022 do 30. 9. 2022 do 12:00.

Příjemci podpory:

  • O dotaci mohou žádat všichni občané s trvalým pobytem v obci Blučina, a to formou žádosti na předepsaném formuláři.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem dotace je aktivovat občany, s nimi učinit dílčí krok blízký přírodě a vysadit větší množství stromů. Osadit a zazelenit nejen intravilán obce, ale i extravilán, a tím svépomocí podpořit erozi svažitých částí kopce Výhon.
  • Cílem programu pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Blučina je komunikovat s občany na téma hospodaření se zelení v obci, zachování vesnického rázu krajiny, zadržení vody v krajině, a především vysadit a udržet větší množství stromů v obci.

Forma a výše podpory:

  • Celková finanční alokovaná částka v programu je 200 000 Kč, která bude rozdělena z rozpočtu Obce Blučina.
  • O dotaci může žádat každý občan s trvalým pobytem v obci Blučina, přičemž každému žadateli bude poskytnut jednorázový finanční příspěvek až 400 Kč na jeden vysazený strom za daný kalendářní rok.

Specifika a omezení:

  • Vyčleněné finanční prostředky musí být použity vždy v souladu s účelem poskytnutí dotace, jsou určeny na 1 vysazený listnatý strom pro 1 občana na soukromém pozemku nacházející se v katastrálním území Blučina. Dotace bude poskytnuta žadateli až do výše 400 Kč na jeden vysazený strom a nelze ji převádět do dalšího období.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru