Přeskočit na obsah

Obec Chocerady — Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace na rok 2022

Dotace jsou poskytovány na úhradu neinvestičních výdajů neziskových subjektů související s jeho činností nebo na úhradu neinvestičních výdajů souvisejících s pořádáním konkrétní akce.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 11. 2021 do 30. 11. 2021.

Příjemci podpory:

  • Neziskové subjekty, které vyvíjejí činnost na území obce Chocerady, dále fyzické osoby s trvalým bydlištěm v obci Chocerady.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace jsou poskytovány na úhradu neinvestičních výdajů neziskových subjektů související s jejich činností nebo na úhradu neinvestičních výdajů souvisejících s pořádáním konkrétní akce.

Forma a výše podpory:

  • Čerpání dotace je účelově vázáno jen na financování akce nebo činnosti, na které byla poskytnuta.
  • Dotace má neinvestiční charakter.
  • Výběr žadatelů a posouzení jejich žádostí provede Zastupitelstvo obce Chocerady a rozhodne usnesením zastupitelstva o příjemcích dotace, žadatelé budou vyrozuměni písemně.

Specifika a omezení:

  • Příjemce dotace je povinen předložit vyúčtování dotace a to nejpozději do 30. 11. kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru