Přeskočit na obsah

Obec Čistá — Dotační program Obce Čistá

Dotace na rozvoj spolkového života, mládeže, kultury, tělovýchovy a sportu, požární ochrany, vzdělávání a vědy, sociální a ochrany životního prostředí.  Poskytnutí dotace předpokládá zpětnou vazbu pro obec.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 7. března 2022 do 25. března 2022.

Příjemci podpory:

 • Obec poskytuje finanční dotaci jednotlivým žadatelům za účelem podpory spolků a jiných nepodnikajících fyzických či právnických osob, působících v oblasti mládeže, kultury, tělovýchovy a sportu, požární ochrany, vzdělávání a vědy, sociální a ochrany životního prostředí, a to pokrytím části ročních provozních výdajů příjemce, hrazených v daném roce, ve kterém byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program č. 1 „Běžná činnost spolků.
 • Program č. 2 „Kulturní a kulturně společenské akce“.
 • Program č. 3 „Sportovní a sportovně společenské akce“.
 • Program č. 4 „Vzdělávání a volný čas dětí“.
 • Program č. 5 „Sociální služby a činnosti v sociální oblasti“.
 • Program č. 6 „Životní prostředí“.

Forma a výše podpory:

 • Program č. 1 „Běžná činnost spolků: 
  • alokace 125 000 Kč, maximální výše dotace 30 000 Kč, maximální míra podpory – 80%.
 • Program č.2 „Kulturní a kulturně společenské akce“ 
  • alokace 50 000 Kč, maximální výše dotace 15 000 Kč maximální míra podpory – 90%.
 • Program č.3 „Sportovní a sportovně společenské akce“ 
  • alokace 45 000 Kč, maximální výše dotace 15 000 Kč maximální míra podpory – 90%.
 • Program č.4 „Vzdělávání a volný čas dětí“ 
  • alokace 60 000 Kč, maximální výše dotace 15 000 Kč maximální míra podpory – 90%.
  • Dále zůstává v podmínkách, že nepřesáhne-li požadovaná či přiznaná dotace v jednotlivých případech částku 3 000 , potom maximální míra podpory činí 100%.
 • Program č. 5 „Sociální služby a činnosti v sociální oblasti“ 
  • alokace 10 000 Kč, maximální výše dotace 10 000 Kč maximální míra podpory – 90%.
 • Program č.6 „Životní prostředí“ 
  • alokace 10 000 Kč, maximální výše dotace 10 000 Kč maximální míra podpory – 90%.

Specifika a omezení:

 • Rozhodnutí o přidělení dotací – nejpozději do 31. května 2022 – dle termínů ZO, může být rozhodnuto dříve.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru